Výzva na školiteľa/školiteľku: ESCalátor 2022

24 augusta 2022

NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu hľadá dvoch školiteľov, ktorí pripravia, zrealizujú a vyhodnotia školenie “ESCalátor 2022”.

Školenie je zamerané na propagáciu programu Európsky zbor solidarity. Cieľom školenia je zvýšiť povedomie mladých ľudí o možnostiach ESC aktivít a pripraviť ich a podporiť, aby sa mohli a vedeli perspektívne zapojiť do programu prostredníctvom žiadostí  o projekt v oblasti solidarity.

 

Ciele

  • Budú zamerané najmä na pochopenie programu Európsky zbor solidarity, na tvorbu projektu a projektového manažmentu, oboznámiť sa so základnými formálnymi a kvalitatívnymi aspektmi žiadosti, skvalitniť ich projektové zámery aby mali vyššiu šancu k ich podpore, rozvoj líderských schopností, a pod.

 

Cieľová skupina

Školenie je určené:

  • mladým ľuďom (vo veku 18 – 30 rokov)

Ďalšie špecifické skupiny môžu byť definované počas prípravného stretnutia.

 

Dátum a miesto konania

Žilina, Hotel Galileo

Plánovaný dátum: 8.-11.9.2022

 

Záujemcovia zašlú podklady k splneniu formálnych kritérií na adresu matus.zibala@iuventa.sk do 30.8.2022.

Pre viac informácií, prosím kontaktujte Mgr. Matúša Zibalu: matus.zibala@iuventa.sk

Bližšie informácie k výzve nájdete na tomto mieste: Výzva na školiteľa - Školenie ESCalátor 2022

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.