Pripravte sa: Európsky týždeň mládeže 2019 čoskoro prichádza a hlavnou témou bude „Demokracia a ja“ !

22 februára 2019

Európsky týždeň mládeže, podujatie Európskej komisie organizované každé dva roky (od roku 2003), poskytuje mladým ľuďom šancu zapojiť sa do politiky EÚ zdieľaním svojich názorov a objavovaním rôznych vzdelávacích možností, ktoré im ponúkajú európske programy.
Tento rok sa Európsky týždeň mládeže uskutoční od 29. apríla do 5. mája v celej Európe. V súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa konajú od 23. do 26. mája 2019, bude témou Európskeho týždňa mládeže pre tento rok "Demokracia a ja".
Podujatia a aktivity, ktoré sa uskutočnia vo všetkých 33 zúčastnených krajinách programu Erasmus+ pod koordináciou Národných agentúr pre mládež, sa zamerajú na účasť mladých ľudí pri rozhodovacích procesoch, ktoré sa týkajú všetkých. Hlasovanie vo voľbách, či už národných alebo európskych, je najdôležitejším prejavom demokratickej účasti, ale nie je jedinou. Čo sa deje medzi voľbami, je rovnako dôležité pre to, aby demokracia prosperovala: zapojenie sa do dobrovoľníckej práce, rozhovor s tvorcami politík, protestovanie pred budovou vlády alebo bojkotovanie niečoho . A prístup k novým formám komunikácie ide ruka v ruke s novými formami zdieľania názorov na demokratickom poli.
Sieť Eurodesk bude opäť úzko spolupracovať s Národnými agentúrami pri organizovaní aktivít počas Európskeho týždňa mládeže.
Ak máte záujem o bližšie informácie, neváhajte sa obrátiť na Národnú agentúru Erasmus +, alebo kontaktovať sieť Eurodesk.

 

Národná agentúra programu Erasmus+:
Aby sa program Erasmus + čo najviac priblížil účastníkom a ubezpečil sa, že funguje dobre v rôznych krajinách, EÚ spolupracuje s Národnými agentúrami na riadení programu.
Národné agentúry sídlia v programových krajinách a ich úloha zahŕňa:
- poskytovanie informácií o programe Erasmus +, výber projektov, ktoré majú byť financované, monitorovanie a hodnotenie programu Erasmus +, podporu žiadateľov a účastníkov, spolupracuje s inými národnými agentúrami a EÚ, podpora programu Erasmus +, zdieľanie príkladov dobrej praxe a osvedčených postupov
Národná agentúra pre oblasť mládeže a športu na Slovensku: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
www.iuventa.sk

 

Eurodesk
Eurodesk vytvára informačnú sieť, ktorá spája vyše tisíc mládežníckych expertov v 35 krajinách sveta, s cieľom zvýšiť povedomie mladých ľudí o vzdelávacích mobilitách a povzbudiť ich k aktívnemu občianstvu. Eurodesk je hlavným zdrojom informácii o mládeži zaoberajúcich sa Európskymi politikami, informáciami o mobilitách a nových príležitostiach. Odpovedá na otázky a poskytuje poradenstvo pre mobilných mladých ľudí v celej Európe. Na Slovensku je Eurodesk súčasťou Národnej agentúry programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu.
www.eurodesk.sk

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.