Európsky týždeň mládeže 2019 – 9ty ročník

03 júla 2019

Celoeurópske podujatie - Európsky týždeň mládeže - organizuje každý druhý rok od roku 2003 Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom. Na úrovni jednotlivých štátov je organizácia a koordinácia zverená Národným agentúram programu Erasmus+, ktoré úzko spolupracujú so sieťou Eurodesk.

Týždne mládeže umožňujú prezentovať príležitosti EÚ mladým ľuďom, diskutovať o horúcich témach a oslavovať úspechy. Spájajú mladých ľudí aktívnych na miestnej úrovni alebo on-line, účastníkov mládežníckych výmen, Európskeho zboru solidarity alebo Discover EÚ, účastníkov projektov, mládežnícke organizácie, európskych politikov a tvorcov národných politík na jednom spoločnom Európskom podujatí v Bruseli.

Témou 9. ročníka Európskeho týždňa mládeže bola téma "Demokracia a ja". Uskutočnil sa v čase od 29. apríla do 5. mája 2019, pričom prezentoval príklady dobrej praxe programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity. Zvláštna pozornosť sa venovala osloveniu nezúčastnenej mládeže a osôb s nedostatkom príležitostí. V Bruseli bola hlavnou udalosťou diskusia s mladými ľuďmi v rokovacej sále, ktorá vďaka live-streamu zabezpečila široký dosah. Cieľom ďalších podujatí bolo zhromaždiť zainteresované strany, aby sa podelili o strategické politické témy a zdieľali príklady dobrej praxe. Slovensko reprezentovala v Bruseli organizácia EduEra s projektom Trainbow - príklad dobrej praxe Európskeho zboru solidarity.

Hlavnou aktivitou na Slovensku, ktorá sa konala v čase Európskeho týždňa mládeže v Bratislave, bol Bratislavský majáles od 3. mája do 5. mája 2019 na Tyršovom nábreží. Organizačne ho zastrešilo Zastúpenie Európskej komisie v spolupráci s Eurodesk Slovensko. Hlavným cieľom podujatia boli prezentácie príležitostí EÚ - Erasmus+, Európskeho zboru solidarity a DiscoverEU mladým ľudom a diskusie o relevantných témach.

V rámci Európskeho týždňa mládeže sa konali tiež v termíne od 26. apríla do 22. mája 2019 Roadshow, ktoré v 17tich slovenských mestách pripravilo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Kancelária Európskeho parlamentu v Slovenskej republike v spolupráci so sieťou Eurodesk Slovensko a jej multiplikátormi, ktorí sú zároveň aj regionálnymi koordinátormi IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže. Na námestiach a školách informovali o možnostiach, ktoré ponúka IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a program Erasmus+. Spoločne predstavili projekty, ktoré rozvíjajú regióny Slovenska, prednášali a diskutovali o možnostiach a príležitostiach Slovákov v rámci EÚ.

Do Európskeho týždňa mládeže sa zapojilo tento rok spolu 118 393 účastníkov v 35 krajinách Európy, ktorí sa zúčastnili na 1024 podujatiach.

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.