Akreditácia organizácií pre program Erasmus+ mládež (2021-2027)

24 septembra 2020

Jednou z noviniek nového programu Erasmus+ mládež na nové programové obdobie (2021-2027) je akreditácia organizácií v rámci Kľúčovej akcie 1.

Akreditácia Erasmus+ je určená organizáciám, ktoré sa venujú práci s mládežou, a chcú byť súčasťou KA1 projektov programu Erasmus+ na obdobie rokov 2021-2027. Akreditácia nie je podmienkou zapojenie sa do programu v rámci KA1 a predkladať žiadosti o grant bude možné aj v prípade, že organizácia nebude akreditovaná. Avšak akreditácia zjednodušuje proces predkladania projektových žiadostí a podporuje strategické plánovanie a rozvoj organizácií.

Pridelenie akreditácie potvrdzuje, že žiadateľ s cieľom rozvoja svojej organizácie vytvoril strategický plán pre realizáciu vysoko kvalitných projektov s dopadom na jej bežnú činnosť a aktivity v oblasti lokálnej práce s mládežou. Pre udelenie akreditácie nie je nevyhnutná predošlá skúsenosť s programom Erasmus+, ale je nutná preukázateľná skúsenosť a pôsobenie v oblasti lokálnej práce s mládežou po dobu minimálne dvoch rokov pred predložením žiadosti o akreditáciu. O akreditáciu v rámci súčasných podmienok je možné požiadať priebežne až do 31.12.2021. Po tomto termíne budú v priebehu programového obdobia otvorené aj ďalšie kolá výziev na akreditáciu organizácií.

Bližšie informácie z Európskej komisie týkajúce sa akreditácie organizácií v novom programe pre oblasť mládeže nájdete tu.

Online žiadosti na predkladanie akreditácie organizácií pre KA1 Erasmus+ (2021-2027) sú dostupné tu.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.