Akreditácia organizácií pre program Erasmus+ mládež (2021-2027)

24 septembra 2020

Jednou z noviniek nového programu Erasmus+ mládež na nové programové obdobie (2021-2027) je akreditácia organizácií v rámci Kľúčovej akcie 1.

Akreditácia Erasmus+ je určená organizáciám, ktoré sa venujú práci s mládežou, a chcú byť súčasťou KA1 projektov programu Erasmus+ na obdobie rokov 2021-2027. Akreditácia nie je podmienkou zapojenie sa do programu v rámci KA1 a predkladať žiadosti o grant bude možné aj v prípade, že organizácia nebude akreditovaná. Avšak akreditácia zjednodušuje proces predkladania projektových žiadostí a podporuje strategické plánovanie a rozvoj organizácií.

Pridelenie akreditácie potvrdzuje, že žiadateľ s cieľom rozvoja svojej organizácie vytvoril strategický plán pre realizáciu vysoko kvalitných projektov s dopadom na jej bežnú činnosť a aktivity v oblasti lokálnej práce s mládežou. Pre udelenie akreditácie nie je nevyhnutná predošlá skúsenosť s programom Erasmus+, ale je nutná preukázateľná skúsenosť a pôsobenie v oblasti lokálnej práce s mládežou po dobu minimálne dvoch rokov pred predložením žiadosti o akreditáciu. O akreditáciu v rámci súčasných podmienok je možné požiadať priebežne až do 31.12.2021. Po tomto termíne budú v priebehu programového obdobia otvorené aj ďalšie kolá výziev na akreditáciu organizácií.

Bližšie informácie z Európskej komisie týkajúce sa akreditácie organizácií v novom programe pre oblasť mládeže nájdete tu.

Online žiadosti na predkladanie akreditácie organizácií pre KA1 Erasmus+ (2021-2027) sú dostupné tu.

 

Informačný webinár – akreditácia organizácií Erasmus+ mládež (2021-2027)

 

Dňa 14.10.2020 (v čase 10:00-11:30 hod) Národná agentúra Erasmus+ pre mládež realizuje informačný webinár určený pre organizácie, ktoré majú záujem získať informácie o akreditácii v rámci KA1 pre nové programového obdobie 2021-2027.

Webinár bude prebiehať prostredníctvom programu ZOOM, na ktorý vám zašleme odkaz po vašej registrácii TU a po ukončení termínu prihlasovania. Zaregistrovať sa je možné najneskôr do 12.10.2020 do 12:00 hod.

Prostredníctvom webinára získate informácie o akreditácii v programe Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu v rámci KA1 na obdobie 2021-2027, ako vypracovať žiadosť o akreditáciu, základné informácie o jednotlivých aktivitách KA1 Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu2021-2027 a samozrejme bude aj priestor na otázky.

Teší sa na Vás Národná agentúra Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.