ZELENÉ PRVKY PROGRAMOV ERASMUS + A EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY

27 mája 2021

  • Nové generácie programov Európsky zbor solidarity a Erasmus + majú slúžiť ako referenčný bod a inšpirácie pre organizácie a jednotlivcov v oblasti udržateľnej mobility.
  • Európsky zbor solidarity 2021 - 2027 a Erasmus+ podporujú environmentálne udržateľné a zodpovedné správanie účastníkov a zúčastnených organizácií zvyšujúcich povedomie o dôležitosti opatrení zameraných na zníženie alebo kompenzáciu environmentálnej stopy aktivít v oblasti mobility.
  • Programy poskytujú finančné stimuly na využívanie ekologických druhov dopravy pri mobilite.

Životné prostredie a opatrenia v oblasti klímy sú kľúčové priority pre EÚ teraz aj v budúcnosti. Oznámenie o Európskej zelenej dohode predstavuje novú európsku stratégiu pre rast, v ktorej sa uznáva zásadná úloha škôl, inštitúcií odbornej prípravy a univerzít pri zapájaní žiakov a študentov, rodičov a širšej komunity do zmien potrebných na úspešnú transformáciu na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. Program teda bude hlavným nástrojom na budovanie vedomostí, zručností a postojov v oblasti zmeny klímy a udržateľného rozvoja v rámci Európskej únie i mimo nej. Vďaka programom ako Erasmus+ a Európsky zbor solidarity sa zvýši počet príležitostí v oblasti mobility v zelených perspektívnych oblastiach, ktoré podporujú rozvoj kompetencií, zlepšujú pracovné vyhliadky a zapájajú účastníkov do tematických oblastí, ktoré majú strategický význam pre udržateľný rast našej planéty, s osobitnou pozornosťou venovanou rozvoju vidieka (udržateľné poľnohospodárstvo, riadenie prírodných zdrojov, ochrana pôdy, ekologické poľnohospodárstvo).

Kde nájdem viac informácií:

Viac sa dozviete v aktuálnom sprievodcovi programom Erasmus+ (od str. 9) a v sprievodcovi programom Európsky zbor solidarity

Priority programu Erasmus+

Zelené projekty Európskeho zboru solidarity

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.