Populárne školenie ESCalátor opäť v ponuke!

10 augusta 2021

Chceli by si pochopiť filozofiu a priority programu Európsky zbor solidarity? Vytvoriť vlastný projekt a naučiť sa projektovému manažmentu?

Čo sú Projekty v oblasti solidarity?

Projekty v oblasti solidarity ponúkajú mladým ľuďom možnosť sebarealizácie vo svojej komunite. Skupine najmenej piatich mladých ľudí dávajú možnosť vyjadriť solidaritu tým, že na seba vezmú zodpovednosť a zaviažu sa k tomu, že vo svojej miestnej komunite dosiahnu pozitívnu zmenu.

Projekt by mal mať jasne určenú tému, ktorej sa chce skupina mladých ľudí venovať a ktorú treba premietnuť do konkrétnych každodenných činností projektu, a mali by doň byť zapojení všetci účastníci. Projekty v oblasti solidarity by mali riešiť kľúčové výzvy v komunitách, no mali by vytvárať aj jasnú európsku pridanú hodnotu. Účasť na projekte v oblasti solidarity predstavuje dôležitú skúsenosť neformálneho vzdelávania, prostredníctvom ktorej mladí ľudia môžu zlepšiť svoj osobný, vzdelávací, sociálny a občiansky rozvoj.

Nie ste na to sami!

Mladých ľudí, ktorí vykonávajú projekt v oblasti solidarity, môže podporovať kouč. Kouč je osoba, ktorá by mala mať skúsenosti v oblasti práce s mládežou, a ktorá nie je zapojená do realizácie projektu, teda je nestranná. Kouč sprevádza skupinu mladých ľudí procesom realizácie projektu, teda pri príprave, vykonávaní a hodnotení projektu. Zároveň môže uľahčovať a podporovať kvalitu vzdelávacieho procesu a pomáhať pri identifikovaní a dokumentovaní vzdelávacích výstupov na konci projektu. Skupina mladých ľudí môže v závislosti od svojich potrieb využívať podporu jedného alebo viacerých koučov. Ako Národná agentúra vidíme obrovský potenciál práve v spolupráci mladých ľudí s koučom. Preto sme prišli s myšlienkou vytvoriť vlastný tím koučov. Tím je zložený z 11 koučov, ktorí pochádzajú z rôznych regiónov Slovenska. Každý kouč má svoj vlastný príbeh, ako sa dostal ku koučingu, ale čo majú spoločné, je dostatok skúseností v práci s mládežou, s neformálnym vzdelávaním a poslanie pomáhať mladým ľuďom.. SPOZNAJTE NAŠICH KOUČOV

Ak hľadáte inšpiráciu na vaše projekty alebo konkrétne rady a tipy, ako začať s realizáciou vlastného projektu, tak viac o projektoch v oblasti solidarity si môžete prečítať tu.

Buďte súčasťou nášho školenia ESCalátor

Prihláste sa na školenie v termíne od 16. do 19. septembra 2021a dozviete sa  všetko, čo potrebujete vedieť o programe Európsky zbor solidarity. J

Viac info o školení ESCalátor spolu s prihlasovacím formulárom nájdeš TU

PS: Ak hľadáte inšpiráciu na vaše projekty alebo konkrétne rady a tipy, ako začať s realizáciou vlastného projektu, tak viac o projektoch v oblasti solidarity si môžete prečítať  tu a našom webe https://zborsolidarity.eu/

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.