Výzva na školiteľa/školiteľku: Cross Over 2023

28 februára 2023

NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu hľadá dvoch školiteľov, ktorí pripravia, zrealizujú a vyhodnotia školenie “Cross Over 2023”.

 

Cross Over je dlhodobá TCA aktivita s cieľom rozšíriť zapojenie oprávnených organizácií do projektov Partnerstiev pre spoluprácu Erasmus+ KA2 a zlepšiť ich kvalitu s dopadom na strategický rozvoj v oblasti mládeže.

 

Ciele

  • poskytnúť základné informácie o témach súvisiacich s Kooperačnými partnerstvami a Malými partnerstvami v rámci programu Erasmus + KA2 v oblasti mládeže s využitím národného kontextu a možnosti účastníckeho procesu;
  • poskytnúť účastníkom všeobecné informácie o Partnerstvách pre spoluprácu Erasmus + a KA2 v oblasti mládeže, ako aj väčšie oboznámenie sa s potrebnými praktickými aspektmi pre rozvoj projektu KA2;
  • zvýšiť povedomie v kontexte politiky mládeže, práce s mládežou a neformálneho vzdelávania (dobrovoľné, v závislosti od potrieb a profilu účastníkov);

Cieľová skupina

Školenie je určené:

  • organizácia (nezisková/mládežnícka organizácia), samospráva, vzdelávacia inštitúcia alebo podnik hlásiaci sa k spoločenskej zodpovednosti

Dátum a miesto konania

Školenie sa uskutoční na Slovensku

Plánovaný dátum: 20. - 23.4.2023 

 

Záujemcovia zašlú podklady k splneniu formálnych kritérií na adresu boris.kolman@iuventa.sk do 12.3.2023. 

Pre viac informácií, prosím kontaktujte, Borisa Kolmana: boris.kolman@iuventa.sk

Bližšie informácie k výzve nájdete na tomto mieste: Výzva na školiteľa - Školenie Cross Over 2023

Prihlášku si môžete stiahnuť na tomto linku.

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.