Európsky zbor solidarity: vyhlásenie novej výzvy

18 novembra 2021

Európska komisia uverejnila výzvu na predkladanie návrhov v rámci Európskeho zboru solidarity na rok 2022.

Výzva poskytuje mladým ľuďom celý rad príležitostí zapojiť sa do inšpiratívnych projektov a projektov na posilnenie spoločnosti, ktoré podporujú solidaritu v teréne. Zapojením sa do Európskeho zboru solidarity získajú mladí ľudia príležitosť zapojiť sa do solidárnych iniciatív v prioritných oblastiach ako zmena klímy a zelená transformáciadigitálna transformáciasociálne začlenenie, ochrana európskeho kultúrneho dedičstva, podpora zdravého životného štýlu či realizácia Európskeho roka mládeže 2022. Do výzvy Európskeho zboru solidarity na rok 2022 je po prvýkrát zahrnutý aj Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc. Na tieto aktivity v oblasti solidarity bolo na rok 2022 vyčlenených 139 miliónov EUR. Lehoty na predloženie návrhov uplynú 23. februára až 4. októbra 2022, v závislosti od druhu aktivít.

Európsky zbor solidarity existuje ako program financovaný EÚ od októbra 2018 s prevádzkovým rozpočtom 375,6 milióna EUR na roky 2018 – 2020. Nadviazal na predchádzajúce iniciatívy EÚ v oblasti solidarity s cieľom ponúknuť jedinečnú bránu pre organizácie pôsobiace v sektore solidarity a mladých ľudí, ktorí chcú prispieť spoločnosti v oblastiach, na ktorých im najviac záleží. Na základe úspechu iniciatívy Európsky zbor solidarity pokračuje vo svojich aktivitách aj v období rokov 2021 – 2027 a rozširuje ich tak, aby prispievali k dodávkam humanitárnej pomoci do tretích krajín.

Pre viac informácií:

Tlačová správa v SJ

Sprievodca programom Európsky zbor solidarity

Výzvy na predkladacie termíny

Ročný pracovný program na rok 2022 na implementáciu aktivít Európskeho zboru solidarity

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.