Výzva na školiteľa/školiteľku: Akreditačné školenie 2022

12 augusta 2022

NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu hľadá dvoch školiteľov, ktorí pripravia, zrealizujú a vyhodnotia školenie “Akreditačné školenie 2022”.

                                   

Školenie je určené pre organizácie držiace Značku kvality, ktoré realizujú prvý projekt alebo organizácie usilujúce sa o pridelenie Značky kvality t.j, ktoré majú záujem zapojiť sa do hosťovania/vysielania dobrovoľníkov v rámci dobrovoľníckych aktivít programu EÚ Európsky zbor solidarity.

 

Ciele

  • porozumieť filozofii programu EÚ Európsky zbor solidarity
  • vysvetliť vzťahy a úlohy jednotlivých aktérov v projektoch dobrovoľníckych aktivít
  • vysvetliť úlohy vzdelávania v projektoch dobrovoľníckych aktivít
  • predstaviť a riešiť problémové situácie
  • oboznámiť sa s novou žiadosťou Značky kvality

 

Špecifické ciele môžu byť zmenené/upresnené v prípravnej fáze.

K dispozícii môžu byť aj záverečné správy z realizovaných predchádzajúci školení.

 

Cieľová skupina

 

Školenie je určené:

  • pre zástupcov organizácií, ktoré získali Značku kvality (supervízor, štatutár, človek zodpovedný za EZS, mentor) alebo zástupcov potenciálnych koordinátorov projektov dobrovoľníckych aktivít

 

Ďalšie špecifické skupiny môžu byť definované počas prípravného stretnutia.

 

Dátum a miesto konania

 

Osrblie, Hotel Zerrenpach ***

Plánovaný dátum: 25.-28.8.2022

 

Záujemcovia zašlú podklady k splneniu formálnych kritérií na adresu ivana.merakova@iuventa.sk do 19.8.2022.

Pre viac informácií, prosím kontaktujte Mgr. Ivanu Dulovičovú: ivana.merakova@iuventa.sk

 

Bližšie informácie k výzve nájdete na tomto mieste: Výzva na školiteľa - Akredit. školenie 2022

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.