Výzva na školiteľa/školiteľku Let's talk about mental health

30 augusta 2023

NIVAM - Národná Agentúra Erasmus+ v súčinnosti s IPčkom.sk – občianskym združením
poradňou pre hľadá 1 slovenského školiteľa/ku na prípravu, realizáciu a vyhodnotenie
školenia, ktoré sa uskutočňuje pod školiacou stratégiou TCA. Oblasťou uvedeného školenia je
prioritne téma prevencie a starostlivosti o duševné zdravie mladých ľudí. Školenie je
národného charakteru a je určené pre pracovníkov s mládežou, aktívnych mladých ľudí,
sociálnych pracovníkov, pedagógov, školských psychológov, ktorí predstavujú priamy kontakt
pre mladých ľudí.

Ciele:

 • Vyškoliť pracovníkov s mládežou a vybaviť ich potrebnými vedomosťami a zručnosťami,
  ktoré sú dôležité v súvislosti s riešením problémov duševného zdravia,
 • Poznať vývinové úlohy a potreby detí a mladých ľudí v kontexte ich prežívania a
  duševného zdravia,
 • Oboznámiť sa s online/offline prostredím,
 • Spoznať nástroje, metodické postupy a spôsoby ich efektívneho využívania v pomoci a
  podpore detí a mladých ľudí,
 • Zdieľať skúsenosti a príklady dobrej praxe v práci s mladými ľuďmi v kontexte
  duševného zdravia,
 • Podporiť rozvoj skúsenosti v kontexte práce so sociálnymi médiami v prospech v
  prospech duševného zdravia.

Dátum a miesto konania

Dátum školenia: 21. – 24.9. 2023
- 21. 9. 2023 Príchod od 15:00, Začiatok programu: 16:00
- 24. 9. 2023 Program do 12:00, končí sa obedom.

Miesto konania: Bratislava

Profil školiteľa

Kandidát na školiteľa v uvedenom školení by mal mať kompetencie v oblasti:

 • Vplyvu duševného zdravia na mladých ľudí (problémy / faktory ovplyvňujúce duševné
  zdravie mladých ľudí),
 • Potrieb mladých ľudí v kontexte pozitívneho duševného zdravia,
 • Vplyvu online/offline prostredia na duševné zdravie mladých ľudí,
 • Metodických postupov a nástrojov slúžiacich na efektívne využívanie,
 • Príkladov dobrej praxe v rámci práce s mladými ľuďmi a ich duševným zdravím,
 • Stratégie Európskej únie v oblasti mládeže 2019-2027 a Európskych cieľov v oblasti
  mládeže a ich prepojenie na oblasť kvality života a duševného zdravia mladých ľudí.

Prihlasovanie:

Záujemcovia môžu reagovať na e-mail: natalia.nemcova@nivam.sk
Termín: do 4. 9. 2023

Prihlášku si môžete stiahnuť tu.

Viac informácií sa dozvieme tu.

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.