Historia Eurodesku_

Celé to začalo v neskorých 80-tych rokoch.

Eurodesk začal svoje pôsobenie v marci v roku 1990 ako malý regionálny projekt, ktorý vznikol ako podpora v oblasti mládežníckej práce v Škótsku. Základná myšlienka bola jednoduchá: zhromaždiť na jednom mieste všetky európske informácie, ktorú sú relevantné pre mladých ľudí a pracovníkov s mládežou, a šíriť ich zrozumiteľnou formou.

Projekt bol financovaný prostredníctvom Európskej únie, centrálneho aj lokálneho škótskeho parlamentu a prostredníctvom sponzorstva istej technickej spoločnosti (Apple Europe). Úspech Eurodesku bol viditeľný už od samého začiatku, vďaka veľkému počtu používateľov a veľkému dopytu po službách Eurodesku.Začiatky

90 - te roky: roky expanzie

Tento bezprecedentný dopyt, predovšetkým z oblastí mimo hraníc Škótska, viedol k vzniku kooperačnej stratégie, v rámci ktorej vybrané partnerské organizácie v ostatných troch provinciách Spojeného kráľovstva (Anglicko, Severné Írsko a Wales) súhlasili s poskytovaním rovnakých služieb mladým ľudom a pracovníkom s mládežou v ich oblastiach. Vďaka tejto dohode sa zvýšila kvalita informácií a služieb poskytovaných verejnosti, zefektívnenie riadenia informácií, efektívnu distribúciu informácií a rozvoj vhodného vzdelávania. Od roku 1991 do roku 1994 boli v Spojenom kráľovstve Eurodesk služby prevádzkované ako sieťová činnosť v rámci všetkých štyroch provincií s koordináciou v Edinburgu.

V roku 1994, na požiadavku Európskej komisie Veľká Británia predstavila v Bruseli svoj model Eurodesku zástupcom ministerských odborov mládeže zo siedmich členských štátov. Výsledkom stretnutia bol pilotný projekt, ktorý mal preveriť možnosť vzniku siete Eurodesk aj v iných európskych krajinách.

Do Júna 1995, bolo založených 7 národných Eurodesk jednotiek, a to konkrétne v Dánsku, vo Francúzsku, v Írsku, v Holandskom Luxembursku v Portugalsku a v Španielsku. Eurodesk v Edinburgu následne prevzal zodpovednosť za koordináciu šírenia tohto európskeho modelu riadenia informácií v rámci zvyšku členských štátov Európskej Únie. Postupne však prevzal zodpovednosť za všetky krajiny, ktoré boli účastné ako plnohodnotný partneri v európskom mládežníckom programe.

Po tejto úspešnej pilotnej fáze, komisia požiadala v roku 1995 o zriadenie európskej siete Eurodesk služieb v členských štátoch EU s cieľom konsolidovať tento servis v oblasti mládeže.

V roku 1996 bola v Bruseli zriadená jednotka výskumu a koordinácie s názvom Eurodesk Brussels link, ktorá vznikla na podporu národných partnerov pri poskytovaní ich služieb pre verejnosť.

V roku 1998 na základe belgického práva vznikla medzinárodná asociácia (Eurodesk AISBL), ktorú založili národný partneri Eurodesku. Toto združenie poskytlo právny štatút bruselskému úradu, a tým umožnilo Eurodesku získať finančnú podporu priamo od Európskej komisie.

Euro_old copy
Euro_old
eurodesk-logo
eurodesk-logoembossed
eurodesk-colour

Vývoj loga Eurodesku

Od roku 2000 do súčasnosti: obnova a rozvoj

V roku 2004, Eurodesk sieť bola vyhlásená ako jedna z podporných štruktúr v rámci Európskeho programu mládeže. Toto rozhodnutie zmenilo mechanizmus financovania siete Eurodesk zo strany Európskej komisie a ponúklo väčšiu stabilitu procesu financovania pre národných partnerov a pre Eurodesk Brussels Link.

V roku 2004, Eurodesk pracoval s Európskou komisiou a spoločne spustili projekt Európsky portál mládeže. Nasledujúce roky priniesli mnoho nových iniciatív ako napríklad SYTYKIA, HYHO, Right2Move, kampaň Time to Move a Eurodesk oceňovanie.

V marci 2012, Európska komisia prizvala Eurodesk sieť, aby prispela k prestavbe Európskeho portálu mládeže.

V roku 2013 sa obnovuje spolupráca s Európskou komisiou v rámci právneho podkladu pre komisiu Erasmus+ programu (2014-2020), ktorý definuje Eurodesk ako podpornú štruktúru pre program.

Eurodesk pokračuje vo vývoji ešte aj dnes. V súčasnosti existuje 35 krajín s národnými partnermi Eurodesku, ktorí podporujú tisícku regionálnych a lokálnych mládežníckych expertov.

Dozvedieť sa viac o Eurodesku môžeš tu.

 • 1990
 • Založenie Eurodesku
  Spustenie Eurodesku v Edinburgu v Škótsku.
 • 1991
 • Spustila sa sieť Eurodesk UK.
 • 1994
 • Prvá Eurodesk programová databáza
  Prvá Eurodesk databáza bola spustená s názvom EPICS. Databáza uľahčila Eurodesk zamestnancom ukladať, archivovať a hľadať informácie o zahraničných mobilitných príležitostiach.
 • 1995
 • Eurodesk bol založený v Dánsku, Francúzsku, Luxembursku, Holandsku, Portugalsku a v Španielsku.
 • 1996
 • Založil sa Eurodesk Brussels Link a bol predstavený prvý intranet systém .

  Eurodesk bol založený v Rakúsku.
 • 1997
 • Eurodesk bol založený na Cypre, v Taliansku, v Švédsku, v Írsku, v Nemecku, vo Fínsku, v Belgicku a v Nórsku.
 • 1998
 • Prvá Eurodesk stránka
  Prvá Eurodesk stránka sa zrodila na svetlo sveta - eurodesk.org.

  Eurodesk bol založený v Poľsku, v Česku, na Slovensku, v Rumunsku a v Maďarsku.
 • 1999
 • Eurodesk bol založený v Grécku.
 • 2001
 • Eurodesk bol založený v Slovinsku.
 • 2002
 • Eurodesk bol založený v Estónsku a v Bulharsku.
 • 2003
 • Eurodesk bol založený v Lotyšsku.
 • 2004
 • Spustenie Európskeho portálu pre mládež
  Európsky portál pre mládež bol vytvorený Európskou komisiou. Stránka vznikala spoločne s Eurodeskom.

  Litva sa pridala do Eurodesk sieťe.

  Vznikla Eurodesk skupina kvality.
 • 2005
 • Malta a Lichtenštainsko sa pridali k Eurodesk sieti.
 • 2007
 • SYTYKIA kampaň
  'Tak ty si myslíš, že už všetko vieš?' 'So you think you know it all?' (SYTYKIA) kampaň bola spustená.
 • 2008
 • Eurodesk bol založený v Turecku.
 • 2011
 • Prvé Eurodesk Oceňovanie
  Cieľom prvého Eurodesk oceňovania bolo poukázať na príklady dobrej praxe v práci s mládežou v rámci Eurodesku.

  HYHO campaign
  'Pomôž sebe prostredníctvom pomoci druhým' 'The help yourself by helping others' (HYHO) kampaň, ktorá bola organizovaná práve v tomto roku.

  Eurodesk bol založený v Švajčiarsku.
 • 2013
 • Right2Move kampaň
  Spustenie kampaneThe Right2Move.
 • 2014
 • First Time to Move kampaň
  Spustila sa kampaň The first Time to Move. Od tohto roku kampaň prebieha každoročne až dodnes.

  Macedónsko sa pridalo do Eurodesk siete.
 • 2015
 • Stránka The Last Minute Offers
  Stránka The Last Minute Offers bola spustená v 14 krajinách.
 • 2018
 • Ukrajina sa pridala do Eurodesk siete.

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.