Latest Past udalosti

Česko-slovenské školenie „Inkubátor nápadov“

Máte nápad, ale neviete ako ho zrealizovať? Radi by ste zorganizovali medzinárodný projekt pre mladých, ale neviete ako na to? Chcete si vyskúšať prácu s medzinárodnou skupinou a vytvoriť napríklad výmenu mládeže? Česko-slovenské školenie „Inkubátor nápadov“ je ochutnávkou možností programu Erasmus+ pre mladých ľudí, ktorí chcú zrealizovať svoj projekt. Školenie je zamerané na výmeny mládeže a vzdelávacie mobility […]

Mobility Taster for Inclusion Organisations – Focus on Volunteering – Dánsko

Vieš o tom, že môžeš organizovať medzinárodné projekty pre ľudí zo znevýhodnených skupín v tvojom okolí? Počas troch pracovných dní ti ukážeme, čo ponúka Európsky Zbor Solidarity tebe a mladým ľuďom vo tvojom okolí. Pre mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia (napr. prostredie menšín, ľudia so špeciálnymi potrebami, ľudia s fyzickým znevýhodnením, ľudia so socio-ekonomickými problémami, diskriminované skupiny, atď.) […]

Non-formal education in practise

Školenie je zamerané na preskúmanie rozdielov medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním mládeže. Školenie chce účastníkov pripraviť na to ako správne používať neformálne vzdelávanie v praxi a tiež ako ho integrovať do projektov programov Európsky zbor solidarity a Erasmus+. Cieľom je pochopiť niekoľko prvkov a metód neformálneho vzdelávania a ich význam pri organizovaní vlastných aktivít prioritne […]