Inclusion & Diversity Forum 2024

Belgicko

Inclusion & Diversity Forum je medzinárodná konferencia organizovaná SALTO Inclusion & Diversity zameraná na zviditeľnenie inklúzie a diverzity a budovanie mostov medzi praxou, politikou a výskumom súvisiacim s inklúziou v rámci mládežníckych programov EÚ. Zapojiť sa môže každý, kto je aktívny v oblasti inklúzie a diverzity. ID fórum spojí 130 ľudí, aby si vymieňali odborné […]

Konferencia Europe Talks Solidarity

Bratislava

Ide o trojdňové podujatie, ktoré začína 10. septembra 2024 večer večerou a končí 13. septembra raňajkami. Konferencia ponúkne priestor na dialóg o chápaní solidarity a jej súvislosti s aktívnou účasťou na demokratickom živote v Európe. Druhý rezidenčný ročník konferencie Europe Talks Solidarity spojí odborníkov, ktorí prehĺbia pochopenie potenciálu solidarity v minulosti, súčasnosti a budúcnosti a […]