Step into Cooperation Partnerships

Nemecko

Cieľom školenia je zvýšiť kompetencie v rozvíjaní Partnerstiev pre Spoluprácu v rámci Kľúčovej akcie 2 programu Erasmus+, podporiť udržateľné medzinárodné spolupráce, organizačné vzdelávanie, profesionalizáciu a inovácie v sektore mládeže. Ciele aktivity pochopiť požiadavky na kvalitu pre Partnerstvá pre Spoluprácu preskúmať základné aspekty projektov Partnerstiev pre Spoluprácu, ktoré sú súčasťou kľúčovej akcie 2 programu Erasmus+ pre mládež porozumieť hlavným zásadám […]

Česko-slovenské školenie „Youth Exchange Tester“

Žilina, Hotel Galileo

Máte nápad, ale neviete ako ho zrealizovať? Radi by ste zorganizovali medzinárodný projekt pre mladých, ale neviete ako na to? Chcete si vyskúšať prácu s medzinárodnou skupinou a vytvoriť napríklad výmenu mládeže? Česko-slovenské školenie „Inkubátor nápadov“ je ochutnávkou možností programu Erasmus+ pre mladých ľudí, ktorí chcú zrealizovať svoj projekt. Školenie je zamerané na výmeny mládeže, […]

Social Inclusion of Young Refugees

Gdansk

Cieľom školenia je získať kompetencie a vedomosti v oblasti podpory a sociálnej integrácie ukrajinskej mládeže. Školenie má zároveň zvýšiť kompetencie skúsených organizácií v práci s utečencami, ale aj motivovať a inšpirovať organizácie, ktoré túto tému nepoznajú, aby začali pracovať v tejto oblasti. Ďalšie ciele školenia sú: Lepšie pochopenie potrebám ukrajinskej mládeže s dôrazom na dôvody, kvôli […]

Mobility Taster for Inclusion Organisations – See – N - Macedónsko

Skopje, Republika Severné Macedónsko

Vieš o tom, že môžeš organizovať medzinárodné projekty pre ľudí zo znevýhodnených skupín vo tvojom okolí? Počas troch pracovných dní ti ukážeme, čo ponúkajú programy Erasmus+ a Európsky Zbor Solidarity mladým ľuďom zo znevýhodneného prostredia. Medzinárodný mládežnícky projekt (mládežnícka výmena, dobrovoľnícka služba,...) môže byť významnou príležitosťou pre mladých ľudí zo znevýhodnených prostredí, s ktorými pracujete: napr. […]