European Solidarity Corps: TOSCA – training and support for organisations active in the volunteering actions in the European Solidarity Corps

Bonn, Nemecko Bonn

Školenie TOSCA je zamerané na podporu a budovanie kapacít organizácií, ktoré sa aktívne zapájajú do dobrovoľníckych aktivít v rámci Európskeho zboru solidarity, s cieľom zabezpečiť kvalitu projektov a ich pozitívny dopad. Ciele školenia: Podporovať porozumenie, povedomie a záujem o hlavné kvalitatívne kritéria Európskeho zboru solidarity; Budovať kompetencie potrebné na navrhovanie a implementáciu projektov Európskeho zboru solidarity so zameraním sa na kvalitu projektov; […]

Volunteering Beyond Borders – Creating partnerships for European Solidarity Corps projects involving neighbouring partner countries

Praha, Česká Republika Praha

Česká národná agentúra v spolupráci s partnermi Strategickej spolupráce národných agentúr a SALTO „Beyond Borders“ organizuje aktivitu na budovanie partnerstva (PBA) na podporu dobrovoľníckych projektov a partnerstiev medzi programovými krajinami a susednými partnerskými krajinami v rámci Európskeho zboru solidarity. Ciele aktivity: Podporovať spoluprácu medzi organizáciami z programových krajín a susedných partnerských krajín v Európskom zbore […]

SoliDARE - European meeting for organisations in the Solidarity Corps

Praha, Česká Republika Praha

SoliDARE má za cieľ spájať zástupcov organizácií aktívnych v Európskom zbore solidarity. Cieľom je vytvárať komunitu organizácií, ktoré sú súčasťou siete Európskeho zboru solidarity. Organizácie, ktoré využívajú tento program, sú dôležitým aktérom a majú špecifické potreby, na ktoré by sa malo reagovať vytvorením miesta na vytváranie kontaktov a výmenu skúseností. SoliDARE je postavený tak, aby sa […]