Latest Past udalosti

BiTriMulti (BTM) – Online Training Course for newcomers in youth exchanges

Cieľom školenia BiTriMulti je ponúknuť medzinárodnú vzdelávaciu skúsenosť odborníkom pôsobiacim v oblasti práce s mládežou, čo im umožní rozvíjať ich kompetencie pri vytváraní kvalitných projektov výmeny mládeže; najmä začiatočníkov v tejto oblasti. Tréning BiTriMulti podporuje dobrovoľníkov, ako aj pracovníkov na plný úväzok, ktorí priamo pracujú s mladými ľuďmi pri realizácii ich prvej medzinárodnej výmeny mládeže […]

Connection: Youth worker on European Solidarity Corps – develop skills and increase the quality of projects

Cieľom školenia je zlepšiť kvalitu projektov v rámci Európskeho zboru solidarity a podporovať pracovníkov s mládežou v rozvoji kľúčových kompetencií nevyhnutných pre tvorbu, rozvoj a hodnotenie projektov. Ide o unikátnu príležitosť na samohodnotenie svojich zručností, a takýmto spôsobom zlepšiť svoje kompetencie aj kvalitu projektov. Školenie sa bude zameriavať na kompetencie v rámci kompetenčného modelu pracovníkov […]

Activating Citizens – municipalities making use of the Europeans Solidarity Corps

Online školenie

Európsky Zbor Solidarity je programom Európskej únie na podporu solidarity a jej hodnoty. Zameriava sa na zvýšenie zapojenia mladých ľudí a organizácií do kvalitných a dostupných aktivít v oblasti solidarity, čím posilňuje súdržnosť, solidaritu, demokraciu a občiansku aktivitu v Európe, pričom zároveň odpovedá na spoločenské výzvy a posilňuje komunity. Tento online seminár s približne 25 […]