Let’s talk about MENTAL HEALTH

Záleží ti na téme duševného zdravia mladých ľudí ? Pozývame Ťa na vzdelávaciu aktivitu „Let’s talk about MENTAL HEALTH“, ktorú organizuje Národná agentúra Erasmus+ v spolupráci s organizáciou IPčko. Nosnou témou bude oblasť prevencie a starostlivosti o duševné zdravie mladých ľudí, takisto príležitosťou na autentické rozhovory, ktoré úzko súvisia s prácou v oblasti mládeže, ako aj o každodenných bojoch a výzvach, […]