Latest Past udalosti

Youth Exchanges taster (Česko-slovenské školenie)

Hotel Tatra Poprad

Ciele školenia: Zážitkovými a interaktívnymi metódami vzdelávania zvýšiť povedomie mladých ľudí o mládežníckych výmenách a o programe Erasmus+. Priniesť účastníkom školenia reálny zážitok z praktickej skúsenosti metód zážitkového vzdelávania. Podporiť pochopenie procesov učenia sa skrze neformálne vzdelávanie na mládežníckych výmenách a priblížiť účastníkom proces vyhodnocovania vzdelávacích výstupov. Predstaviť praktickým spôsobom témy spolupráce, interkultúrneho učenia. Cieľová skupina: […]

Q!-Webinár

Online školenie

"Máš v hlave nápad na projekt mládežníckej výmeny či participácie? Záleží ti na tom, aby bol tvoj projekt naozaj kvalitný? Nikdy si ešte projekt nepísal/-a a chcel/-a by si sa pozrieť ako na to? Alebo máš skúsenosti s písaním projektových žiadostí ale stále to nie je to pravé orechové. V tom prípade sme pripravili pre teba Q!-Webinár. […]

BiTriMulti (BTM) – Online Training Course for newcomers in youth exchanges

Cieľom školenia BiTriMulti je ponúknuť medzinárodnú vzdelávaciu skúsenosť odborníkom pôsobiacim v oblasti práce s mládežou, čo im umožní rozvíjať ich kompetencie pri vytváraní kvalitných projektov výmeny mládeže; najmä začiatočníkov v tejto oblasti. Tréning BiTriMulti podporuje dobrovoľníkov, ako aj pracovníkov na plný úväzok, ktorí priamo pracujú s mladými ľuďmi pri realizácii ich prvej medzinárodnej výmeny mládeže […]