Projekt, ktorý mi otvoril dvere do sveta

12 februára 2020

Projekt, ktorý mi otvoril svet medzinárodných projektov bola moja prvá mládežnícka výmena. v tom čase som mala štrnásť rokov a nebola som si vôbec istá sama sebou. Povedala by som, že najdominantnejšou emóciou, ktorá ma doviedla k mládežníckej výmene bola úzkosť a strach z neznámeho. Bála som sa vrhnúť do situácie, ktorú som nepoznala a od ktorej som nevedela, čo môžem očakávať. Dodnes je pre mňa ťažké prekonať tie silné emócie. Na druhej strane musím povedať, že to, že som do toho išla, bola jedna z najlepších vecí, aké som kedy urobila. Vďaka poznávaniu rôznych kultúr a stretávaniu rôznych ľudí z celého sveta som sa zmenila ako človek. Môj pohľad na svet a na samú seba sa dramaticky zmenil a som za to vďačná. Momentálne som ešte len na začiatku zaujímavej cesty plnej medzinárodných možností a sebazdokonaľovania. Teším sa na to, čo príde.

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.