Pracuješ so znevýhodnenou mládežou a nemáš skúsenosti s programami Erasmus+ a Európsky zbor solidarity? Naše školenie ,,We are united by inclusion“ je presne pre teba!

05 augusta 2021

Jedným z najväčších cieľov EÚ programov pre mládež je podporovať rovnosť príležitostí a prístupu, inklúziu, rozmanitosť a spravodlivosť v rámci všetkých jeho akcií. Vzhľadom na tento cieľ sa program zameriava na organizácie a účastníkov s nedostatkom príležitostí, ktorým sa sprístupňujú mechanizmy a zdroje programu. Organizácie by mali svoje projekty a aktivity navrhovať na základe inkluzívneho prístupu, aby boli prístupné pre najrôznejších účastníkov.

Tieto ciele boli zohľadnené aj v našom pripravovanom školení, ktoré je zamerané pre organizácie pracujúce so znevýhodnenou mládežou, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti s programami Erasmus+ a Európsky zbor solidarity, rovnako ako aj pre skúsenejšie organizácie, ktoré zapájajú, alebo ešte len chcú zapojiť do svojich aktivít a projektov mladých ľudí s akýmkoľvek znevýhodnením (zdravotným, ekonomickým, geografickým, sociálnym a pod. ). Cieľom školenia je zvýšiť povedomie pracovníkov s mládežou o možnostiach, ktoré ponúkajú programy Erasmus+ a ESC a poskytnúť priestor na budovanie partnerstiev.

Ako si žiadať finančnú podporu na inkluzívne projekty v nových programoch Erasmus+ a Európsky zbor solidarity, či aké sú dostupné rôzne inkluzívne nástroje, metódy a prístupy, ktoré môžu pomôcť prekonávať prekážky pri zapájaní mladých ľudí so znevýhodnením, to všetko a omnoho viac sa dozviete, ak sa prihlásite na školenie ,,We are united by inclusion“.

 

Viac informácií spolu s prihlasovacím formulárom na školenie nájdete TU.

 

Ako inšpiráciu vám zdieľame niekoľko príkladov dobrej praxe v rámci inklúzivnych projektov  :

  1. Inšpiratívny príbeh Sintije na invalidnom vozíku, ktorú nikdy nenapadlo uskutočniť mládežnícku výmenu, a rozkvitla vďaka medzinárodným projektom s heslom „ak môžem ja, môžeš aj ty!“ https://www.youtube.com/watch?v=Qa6QM69E5kQ
  2. Príbeh medzinárodného tábora (mládežnícka výmena) pre mladých ľudí s mentálnym alebo fyzickým postihnutím. Hlavné motto: „Táto skúsenosť posilnila našu skupinu!“ https://www.youtube.com/watch?v=yieOBc5-V3M
  3. Projekt skupinového dobrovoľníctva, ktorý mení život, ktorý dal šancu prispieť a vymeniť sa 6 lotyšským a 6 gruzínskym účastníkom s rôznymi schopnosťami s náročnými životnými situáciami. “Ak niečo chceš, choď do toho, alebo to budeš ľutovať do konca života!”https://www.youtube.com/watch?v=IwiMNA1-7aI
  4. VÍZIA: INCLUSiON je príkladom dobrej praxe z nemeckej Národnej agentúry predovšetkým o hľadaní spôsobov, ako zabezpečiť, aby sa mladí ľudia so zdravotným postihnutím mohli ako všetci ostatní zúčastňovať na medzinárodných činnostiach týkajúcich sa práce s mládežou. V rokoch 2015 až 2017 zástupcovia medzinárodnej komunity práce s mládežou a organizácií zdravotne postihnutých, výskumní pracovníci a správcovia pracovali na vypracovaní stratégie začlenenia, špeciálne pre medzinárodnú prácu s mládežou. https://www.vision-inklusion.de/en/about/what-is-visioninklusion.html

 

PS: Inklúzia a rozmanitosť bola jednou z hlavných tém nášho podujatia Európsky týždeň mládeže. Klikni a zisti viac.

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.