Webinár predstavujúci publikáciu: Informovanie mládeže smerom k zelenej budúcnosti

18 novembra 2021

 

Eurodesk a ERYICA spojili svoje sily, aby poskytli informačnému sektoru pre mládež usmernenia a informácie o ekologizácii ich služieb a podpore mladých ľudí v ich environmentálnych ambíciách. Výsledkom tejto práce je príručka Informovanie mládeže smerom k zelenej budúcnosti (v AJ Greening Youth Information Services), ktorú sme preložili do slovenčiny a predstavíme Vám ju online, prostredníctvom webinára, na FB stránke Eurodesk Slovensko, 29.11.2021.

Publikácia:

Cieľom informovania mládeže je nielen reagovať na potreby, záujmy a požiadavky mladých ľudí, ale aj predvídať ich potreby a podľa toho rozvíjať preventívne opatrenia. Cieľom príručky je preskúmať úlohu informačnej práce pre mládež v kontexte klimatickej núdze, ako aj poskytnúť konkrétne tipy a príklady osvedčených postupov, pokiaľ ide o navrhovanie a poskytovanie ekologickejších informačných služieb pre mládež. Sprievodca poskytuje príklady informačných služieb pre mládež o tom, ako informovať, zaujať a posilniť postavenie mladých ľudí v oblasti environmentálnej udržateľnosti. Cieľom je tiež zvýšiť povedomie o dôležitosti zelenších informačných stratégií pre mládež a programov pre mládež medzi poskytovateľmi služieb a tvorcami politík. Publikáciu dopĺňajú politické odporúčania, príklady aktivít neformálneho vzdelávania a zelený glosár.

Webinár:

Eurodesk Slovensko, pod záštitou Národnej agentúry programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a Iuventy -Slovenského inštitútu mládeže, predstaví publikáciu počas webinára, 29.novembra v čase od 14:00 do 16:00.

Cieľom webinára je predstaviť samotnú publikáciu a skrze jej tematické časti viesť panelovú diskusiu so zaujímavými hosťami.

Medzi prednášajúcimi budú:

  • Viktor Vincze, reportér a enviromentalista
  • Zuzana Gallayová, Zelená škola (Živica)
  • Michal Mazánik & Mária Jánošiková, Mladí reportéri pre životné prostredie
  • Martina Novotná, Bezobalis
  • Tomáš Horváth, Sobi.eco

Webinár vás prevedie publikáciou, jej štruktúrou a niekoľkými osvedčenými postupmi.

Ak vás zaujímajú odpovede na otázky: Ako vytvoriť udržateľné prostredie vo svojom okolí, ako môžu mládežnícke organizácie, ktoré aktívne pracujú s mladými lepšie a efektívne informovať o probléme klimatickej krízy a mnoho ďalších otázok v tejto téme, tak sa neváhajte nášho webinára zúčastniť.

Podujatie bude streamované na Facebooku Eurodesk Slovensko, kde sa môžu zúčastniť zainteresovaní sledovatelia a klásť otázky pre panelistov.

 

Kedy: 29. novembra 2021, 14:00-16:00

Kde: Online (Eurodesk Slovensko: Facebook Live a YouTube )

 

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.