Erasmus+ včera, dnes a zajtra

17 decembra 2021

Erasmus+ na Slovensku vytvára už 23 rokov množstvo skvelých príležitostí pre žiakov, študentov, pedagogických a odborných zamestnancov, pracovníkov s mládežou, dobrovoľníkov aj samotným mladým ľuďom stráviť čas v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, rozšíriť si obzory, získať nové zručnosti a kompetencie a následne sa uplatniť lepšie na trhu práce.

Konferenciu Vízie Erasmus+ sa bude konať 28. januára 2022 od 9:00 a môžete ju sledovať online na tejto stránke.

Konferencia Vízie Erasmus+ je určená pre všetkých, ktorí sa zaujímajú a pracujú na tom, aby na Slovensku fungovalo inovatívne formálne a neformálne vzdelávanie. Vďaka medzinárodným študijným mobilitám a spoluprácam, ktoré podporuje program Erasmus+, sa otvára ohromný priestor príležitostí v tejto oblasti.

Práve preto je program Erasmus+ win-win. Školy a inštitúcie získajú financie na vzdelávanie svojich zamestnancov, spolupracovníkov a žiakov, ktorí zažijú nové metódy vzdelávania sa. Organizácie si tak zároveň budujú svoju značku – imidž moderných a trendy organizácií.

Nový program prináša nový vietor. Čo sa dá urobiť lepšie? Aké sú vízie medzinárodného vzdelávania a práce s mládežou? Odpovede na tieto – a mnohé ďalšie – otázky prinesie konferencia Vízie Erasmus+.

Konferenciu organizujú: SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu a IUVENTA - Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu.

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.