Prihláste sa do súťaže o Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež 2022

12 januára 2022

Máte 16-30 rokov a podieľate sa na projekte s európskou dimenziou? Prihláste sa do súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež a vyhrajte príspevok na ďalšie rozvíjanie vašich aktivít.

Cenu Karola Veľkého pre mládež organizuje Európsky parlament každý rok spoločne s nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene. Udeľuje ju mladým vo veku 16-30 rokov ľuďom za projekty, ktoré zapájajú ľudí z viacerých krajín. Od roku 2008 sa o túto cenu uchádzalo už viac než 4250 projektov.

Online formulár na prihlasovanie projektov pre rok 2022 je možné vyplniť do 13. februára 2022 (23:59).

Cena

Spomedzi 27 národných finalistov, ktorých nominujú národné poroty, budú vybraní traja víťazi, ktorí dostanú finančnú odmenu v hodnote 7500 €, 5000 a 2500 € na ďalšie rozvíjanie svojich aktivít. Ak to podmienky dovolia, slávnostné odovzdávanie cien sa bude konať 24. mája 2022 v nemeckom meste Aachen, kde budú pozvaní zástupcovia všetkých 27 projektov, ktoré sa dostali do finále.

Pravidlá

Do súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež môžete prihlásiť projekty, ktoré spĺňajú nasledovné kritériá:

  • podporujú európske a medzinárodné porozumenie,
  • pomáhajú rozvíjať spoločnú európsku identitu a integráciu,
  • slúžia ako model pre mladých ľudí v Európe,
  • poskytujú praktické príklady spolunažívania Európanov.

Podrobné pravidlá súťaže nájdete na stránke Ceny Karola Veľkého pre mládež.

V prípade ďalších otázok neváhajte kontaktovať youth@ep.europa.eu

Zdroj: https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/eu-affairs/20211203STO18708/prihlaste-sa-do-sutaze-o-europsku-cenu-karola-velkeho-pre-mladez-2022

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.