Európsky zbor solidarity: bola spustená nová výzva! Európska komisia dnes zverejnila výzvu na predkladanie návrhov v rámci Európskeho zboru solidarity na rok 2023

25 novembra 2022

Výzva poskytuje mladým ľuďom množstvo príležitostí zapojiť sa do inšpiratívnych a posilňujúcich projektov, ktoré podporujú solidaritu. Účasťou v Európskom zbore solidarity sa mladým ľuďom ponúka možnosť zapojiť sa do solidárnych akcií v prioritných oblastiach, akými sú ochrana životného prostredia a udržateľnosťdigitálna transformácia, sociálne začlenenie a diverzita a podpora aktívneho občianstva. Novinkou sú navýšené sadzby v niektorých rozpočtových položkách čím chce Európska komisia zvýšiť kvalitu implementácie projektov Európskeho zboru solidarity.

Európsky zbor solidarity existuje ako program financovaný EÚ od októbra 2018 s prevádzkovým rozpočtom 375,6 milióna EUR na roky 2018 – 2020. Nadviazal na predchádzajúce iniciatívy EÚ v oblasti solidarity, s cieľom ponúknuť jedinečnú bránu pre organizácie pôsobiace v sektore solidarity a mladých ľudí, ktorí chcú prispieť spoločnosti v oblastiach, na ktorých im najviac záleží. Na základe úspechu iniciatívy, Európsky zbor solidarity pokračuje ako samostatný program aj v období rokov 2021 – 2027 a rozširuje ich tak, aby prispievali k naplneniu kľúčových cieľov a výziev Európskej Únie a naďalej ponúka príležitosti pre mladých ľudí a organizácie, ktoré s nimi pracujú.

Viac informácii sa dozviete:

Sprievodca programom Európsky zbor solidarity

Výzvy na predkladacie termíny

Ročný pracovný program na rok 2022 na implementáciu aktivít Európskeho zboru solidarity

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.