Výzva na školiteľa/školiteľku: Inkubátor nápadav 2023

18 januára 2023

NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu hľadá dvoch školiteľov, ktorí pripravia, zrealizujú a vyhodnotia online školenie “Inkubátor nápadov 2023”.

Školenie je zamerané na rozvoj nových nápadov a projektov pre potenciálnych nových žiadateľov v rámci Kľúčovej akcie 1 programu Erasmus+.  Zámerom je zvýšiť kvantitu a kvalitu podávaných projektov najmä v rámci projektov Mládežníckych výmen.

 

Ciele

  • Budú zamerané najmä na pochopenie programu E+ s ohľadom najmä na mládežnícke výmeny, tvorbu projektu a projektového manažmentu, vyskúšať si pracovať so žiadosťou, oboznámiť sa so základnými formálnymi a kvalitatívnymi aspektmi žiadosti, rozvoj líderských schopností a pod.
  • Zvýšiť počet a kvalitu prijatých projektových žiadostí mládežníckych výmen
  • K dispozícii sú záverečné správy z predchádzajúcich školení Inkubátor

Cieľová skupina

Školenie je určené:

  • Prioritne samotným mladým ľuďom (mladým (15-17 rokov)  aj mládežníckym vedúcim (18+))
  • Pracovníkom s mládežou

Ďalšie špecifické skupiny môžu byť definované počas prípravného stretnutia.

 

Dátum a miesto konania

Školenie prebehne online

Plánovaný dátum: 26. – 28.1. 2023

 

Záujemcovia zašlú podklady k splneniu formálnych kritérií na adresu miroslav.vitek@iuventa.sk do 22.1.2023.

Pre viac informácií, prosím kontaktujte Ing, Miroslava Viteka: miroslav.vitek@iuventa.sk 

Bližšie informácie k výzve nájdete na tomto mieste: Výzva na školiteľa - Školenie Inkubátor nápadov 2023

Prihlášku si môžete stiahnuť na tomto linku.

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.