Výzva na školiteľa/školiteľku pre aktivity v rámci projektu „Democracy Reloading“

22 januára 2024

Nivam – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, hľadá 2 školiteľov/školiteľky na prípravu, realizáciu a vyhodnotenie činností k medzinárodnému projektu „Democracy Reloading“.

Ciele pripravovaných aktivít sú:

  • zvýšiť kvalitu lokálnej práce s mládežou, predovšetkým prostredníctvom posilnenia spolupráce medzi rôznymi zainteresovanými stranami, ktoré sú aktívne na úrovni samospráv;
  • podpora uznávania a rozvoja kvality práce s mládežou ako súčasť lokálnej mládežníckej politiky;
  • podporovať posilňovanie postavenia mladých ľudí, ich organizácií a komunít v súvislosti s ich účasťou na rozhodovaní v rámci samosprávy;
  • podporovať aktérov pri nastavovaní, implementácii a vyhodnocovaní účasti mládeže na rozhodovaní a potvrdzovaní jej vplyvu;
  • predstaviť Toolkit Democracy Reloading verejnosti
  • získať záujem o Toolkit a motiváciu k sebareflexii v roli pracovníka s mládežou alebo podpornej osoby na samospráve;
  • prehĺbiť porozumenie o tom, čo je práca s mládežou, participácia a zapojovanie mladých ľudí
  • poradenská činnosť pre pool mentorov k medzinárodným projektom Democracy Reloading a Europe Goes Local

Záujemcovia zašlú podklady k splneniu formálnych kritérií na adresu boris.kolman@nivam.sk do 23.1.2024.

Pre viac informácií, prosím kontaktujte, Borisa Kolmana: boris.kolman@nivam.sk

Bližšie informácie k výzve nájdete na tomto mieste:  Výzva_školiteľ_Democracy Reloading_2024

Prihlášku si môžete stiahnuť na tomto linku.

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.