Study Visit on Inclusion

Danhostel Ishøj

Študijná návšteva poskytne organizáciám pracujúcim s mladými ľuďmi s nedostatkom príležitostí možnosť stretnúť sa a vymieňať si a diskutovať o postupoch a skúsenostiach s inklúziou a rozmanitosťou v rámci programu […]

International Solidarity Project Meet-Up

Praha, Česká Republika Praha

Podujatie „International Solidarity Project Meet-Up“ je medzinárodné stretnutie členov tímov mladých ľudí, ktorí realizujú/alebo realizovali solidárne projekty. Stretnutia sa môžete zúčastniť: Ak ste mladý človek, ktorý realizuje/realizoval solidárny projekt, Ak […]

ESCalátor

Kongresové centrum SAV ACADEMIA Stará Lesná

Cieľom školenia je zvýšiť povedomie mladých ľudí o možnostiach, ktoré ponúka program Európsky zbor solidarity. Školenie je prioritne zamerané na projekty v oblasti solidarity, do ktorých sa môžu zapojiť mladí ľudia […]

Inclusion & Diversity Forum 2024

Belgicko

Inclusion & Diversity Forum je medzinárodná konferencia organizovaná SALTO Inclusion & Diversity zameraná na zviditeľnenie inklúzie a diverzity a budovanie mostov medzi praxou, politikou a výskumom súvisiacim s inklúziou v […]