Volunteering Beyond Borders – Creating partnerships for European Solidarity Corps projects involving neighbouring partner countries

Praha, Česká Republika Praha

Česká národná agentúra v spolupráci s partnermi Strategickej spolupráce národných agentúr a SALTO „Beyond Borders“ organizuje aktivitu na budovanie partnerstva (PBA) na podporu dobrovoľníckych projektov a partnerstiev medzi programovými krajinami a susednými partnerskými krajinami v rámci Európskeho zboru solidarity. Ciele aktivity: Podporovať spoluprácu medzi organizáciami z programových krajín a susedných partnerských krajín v Európskom zbore […]

PBA (Partnership building activity) for baltic countries and central Europe. „The Line“

Slovensko

PBA „The Line“ je aktivita zameraná na budovanie silných a spoľahlivých partnerstiev medzi krajinami strednej Európy (Slovensko, Česká republika a Poľsko) a pobaltskými krajinami (Estónsko, Lotyšsko a Litva). Organizácie v týchto krajinách čelia podobným problémom týkajúcim sa účastníkov a financovania. Napriek rozdielom v národnej legislatíve sú pravidlá Európskeho zboru solidarity rovnaké pre každú krajinu, takže […]

Coaching in Solidarity Projects

Školenie Koučing v solidárnych projektoch je podujatie venované téme koučovania mladých ľudí, ktorí realizujú projekty solidarity. Cieľom seminára je vytvoriť priestor na preskúmanie rôznych konceptov podpory mladých ľudí formou koučingu pri realizácii solidárnych projektov. Kouč je osoba, ktorá môže sprevádzať skupiny mladých ľudí a podporovať ich počas priebehu solidárneho projektu. Kouč môže tiež uľahčiť a podporiť […]

Školenie ESCalátor

Stredné Slovensko

Cieľom školenia je zvýšiť povedomie mladých ľudí o možnostiach, ktoré ponúka program Európsky zbor solidarity. Školenie je prioritne zamerané na projekty v oblasti solidarity, do ktorých sa môžu zapojiť mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov. Školenie je určené pre mladých ľudí, ktorí už majú skúsenosti s podávaním projektov v rámci programu Erasmus+, rovnako ako aj […]

SoliDARE - European meeting for organisations in the Solidarity Corps

Praha, Česká Republika Praha

SoliDARE má za cieľ spájať zástupcov organizácií aktívnych v Európskom zbore solidarity. Cieľom je vytvárať komunitu organizácií, ktoré sú súčasťou siete Európskeho zboru solidarity. Organizácie, ktoré využívajú tento program, sú dôležitým aktérom a majú špecifické potreby, na ktoré by sa malo reagovať vytvorením miesta na vytváranie kontaktov a výmenu skúseností. SoliDARE je postavený tak, aby sa […]

Harvesting Konferencia

Budapešť, Maďarsko

Harvesting konferencia je dvojdňové podujatie pre mladých ľudí, pracovníkov s mládežou a zamestnancov NA, ktorí už sú zapojení alebo by sa ešte len chceli zapojiť do inklúzie. Cieľom konferencie je osláviť výstupy a nové prístupy, ktoré súvisia so začlenením mladých ľudí so znevýhodnením do programov EÚ pre mládež. Ciele konferencie: Poskytnúť podnety na inšpiráciu pre účasť […]

Česko-slovenské školenie „Youth Exchange Tester“

Trnava

Máte nápad, ale neviete ako ho zrealizovať? Radi by ste zorganizovali medzinárodný projekt pre mladých, ale neviete ako na to? Chcete si vyskúšať prácu s medzinárodnou skupinou a vytvoriť napríklad výmenu mládeže? Česko-slovenské školenie „Inkubátor nápadov“ je ochutnávkou možností programu Erasmus+ pre mladých ľudí, ktorí chcú zrealizovať svoj projekt. Školenie je zamerané na výmeny mládeže, […]

Kľúč k udržateľnému podnikaniu

Hľadáš príležitosť na rozvoj svojho podnikateľského talentu a chceš sa dozvedieť viac o sociálnej ekonomike? Ak áno, pridaj sa k nám na naše školenie pre aktívnu mládež, mladých lídrov, pracovníkov a koordinátorov v oblasti práce s mládežou. Počas školenia dostaneš priestor rozvinúť svoje podnikateľské schopnosti, získaš nové informácie o sociálnom podnikaní a zoznámiš sa s […]

A Partnership Building Activity with Young People

Fínsko

Touto aktivitou pozývame tímy pracovníkov s mládežou a mladých ľudí (15-18 rokov), aby sa spojili, spoznali iné mládežnícke skupiny a preskúmali možnosť spoločnej výmeny mládeže. Veríme, že projekty pre mladých by mali vlastniť samotní mladí ľudia, a preto pozývame aj zástupcov z mládežníckych skupín. Mladí zástupcovia budú zapojení do hľadania správnych partnerov pre váš projekt […]

European Solidarity Corps: TOSCA – training and support for organisations active in the volunteering actions in the European Solidarity Corps

Bratislava

Školenie TOSCA je zamerané na podporu a budovanie kapacít organizácií, ktoré sa aktívne zapájajú do dobrovoľníckych aktivít v rámci Európskeho zboru solidarity, s cieľom zabezpečiť kvalitu projektov a ich pozitívny dopad. Ciele školenia: Podporovať porozumenie, povedomie a záujem o hlavné kvalitatívne kritéria Európskeho zboru solidarity; Budovať kompetencie potrebné na navrhovanie a implementáciu projektov Európskeho zboru solidarity so zameraním sa na kvalitu projektov; […]