Čo keby sme ti povedali, že za menej ako 100 dní máš možnosť zmeniť budúcnosť?

07 marca 2019

Európske voľby sa budú konať už tento máj. Tieto dôležité voľby určia smer našej spoločnosti, ovplyvnia náš život a budúce generácie.

Ľudia z celej Európy povzbudzujú priateľov a rodiny, aby možnosť voľby využili. A čo ty? Si jedným z tisícov ľudí zapojených do https://www.tentorazidemvolit.eu/? Ak nie, tak sa pripoj, radi by sme počuli tvoj hlas. Ale viac než toto, môžeš povzbudiť ostatných, aby sa volieb zúčastnili.

„Tentoraz idem voliť“ umožňuje mladým ľuďom formovať budúcnosť

Aj informačná sieť Eurodesk sa spojila s Európskym parlamentom a oficiálne sa pripojila ku kampani: „Tentoraz idem voliť“.
Veríme, že mladí ľudia majú silu formovať budúcnosť Európy prostredníctvom ich aktívnej účasti na politických procesoch.
V období od 23. do 26. mája 2019 sa európske voľby uskutočnia v celej Európe: mladí ľudia budú vyzvaní, aby volili ako všetci európski občania vo všetkých členských štátoch EÚ, aby si vybrali nových členov parlamentu, ktorí ich budú zastupovať na ďalších päť rokov.

Európsky parlament má obrovský vplyv na mladých ľudí a ich budúcnosť. Priemerná mladá osoba môže byť na prvý pohľad skeptická, pretože politici sa môžu zdať veľmi vzdialení a nie veľmi znepokojení politikou mládeže. Avšak práca s politikou na miestnej úrovni môže zmeniť túto perspektívu. Kto sú poslanci Európskeho parlamentu v mojej oblasti? Čo to znamená? Môžem im povedať svoj názor, keď súhlasím alebo nesúhlasím s ovplyvňovaním budúcich zmien?

Zdieľaj svoj vlastný príbeh o tom, ako aj tebe pomohla Európska únia dosiahnuť plný potenciál na https://europa.eu/euandme/.

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.