Prihláste sa do súťaže o Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež 2023

18 januára 2023

Máte 16-30 rokov a podieľate sa na projekte s európskou dimenziou? Prihláste sa do súťaže o
Cenu Karola Veľkého pre mládež a vyhrajte peniaze na ďalšie rozvíjanie vašich aktivít.

Cenu Karola Veľkého pre mládež organizuje Európsky parlament každý rok spoločne s nadáciou Ceny
Karola Veľkého v Aachene. Je udelená mladým ľuďom vo veku 16-30 rokov za projekty, ktoré zapájajú ľudí z
viacerých krajín. Termín na podanie prihlášky je do 2. februára 2023.

Spomedzi 27 národných finalistov, ktorých nominujú národné poroty, vyberieme v máji 2023 troch
víťazov, ktorí dostanú finančnú odmenu v hodnote 7500 €, 5000 a 2500 € na ďalšie rozvíjanie svojich
aktivít. Zástupcovia všetkých 27 víťazných národných projektov budú pozvaní do nemeckého
Aachenu na slávnostné odovzdávanie cien.

Pravidlá súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež:
 podporujú európske a medzinárodné porozumenie,
 pomáhajú rozvíjať spoločnú európsku identitu a integráciu,
 slúžia ako model pre mladých ľudí v Európe,
 poskytujú praktické príklady spolunažívania Európanov.

Podrobné pravidlá súťaže a prihlasovací formulár nájdete na webových stránkach Ceny KarolaVeľkého pre mládež.
V prípade otázok neváhajte kontaktovať youth@EP.europa.eu.

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.