Inklúzia a rozmanitosť v rámci programov ERASMUS + a EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY

25 mája 2021

Cieľom programu týchto EÚ programov je podporovať rovnosť príležitostí a prístupu, inklúziu, rozmanitosť a spravodlivosť v rámci všetkých jeho akcií. Vzhľadom na tento cieľ sa program zameriava na organizácie a účastníkov s nedostatkom príležitostí, ktorým sa sprístupňujú mechanizmy a zdroje programu. Organizácie by mali svoje projekty a aktivity navrhovať na základe inkluzívneho prístupu, aby boli prístupné pre najrôznejších účastníkov.

Na účely realizácie týchto zásad sa navrhuje stratégia inklúzie a rozmanitosti, ktorá sa týka všetkých programových oblastí a ktorej cieľom je podporovať jednoduchší prístup najrôznejších organizácií k financovaniu a lepšie oslovovať viacerých účastníkov s nedostatkom príležitostí. Stanovuje sa v nej aj rámec pre tie projekty podporené v rámci programu, ktorých cieľom je riešiť otázky súvisiace s inklúziou a rozmanitosťou. Cieľom tejto stratégie je pomôcť pri odstraňovaní prekážok, ktorým môžu čeliť rôzne cieľové skupiny pri prístupe k príležitostiam v Európe a mimo nej.

Viac sa dozviete v aktuálnom sprievodcovi programom Erasmus+ (od str. 7) a v sprievodcovi programom Európsky zbor solidarity (od str. 9) alebo na stránke SALTO Inclusion and & Diversity

Zdieľame vám niekoľko príkladov dobrej praxe v rámci inklúzivnych projektov  :

  1. Inšpiratívny príbeh Sintije na invalidnom vozíku, ktorú nikdy nenapadlo uskutočniť mládežnícku výmenu, a rozkvitla vďaka medzinárodným projektom s heslom „ak môžem ja, môžeš aj ty!“ https://www.youtube.com/watch?v=Qa6QM69E5kQ
  2. Príbeh medzinárodného tábora (mládežnícka výmena) pre mladých ľudí s mentálnym alebo fyzickým postihnutím. Hlavné motto: „Táto skúsenosť posilnila našu skupinu!“ https://www.youtube.com/watch?v=yieOBc5-V3M
  3. Projekt skupinového dobrovoľníctva, ktorý mení život, ktorý dal šancu prispieť a vymeniť sa 6 lotyšským a 6 gruzínskym účastníkom s rôznymi schopnosťami s náročnými životnými situáciami. "Ak niečo chceš, choď do toho, alebo to budeš ľutovať do konca života!"https://www.youtube.com/watch?v=IwiMNA1-7aI
  4. VÍZIA: INCLUSiON je príkladom dobrej praxe z nemeckej Národnej agentúry predovšetkým o hľadaní spôsobov, ako zabezpečiť, aby sa mladí ľudia so zdravotným postihnutím mohli ako všetci ostatní zúčastňovať na medzinárodných činnostiach týkajúcich sa práce s mládežou. V rokoch 2015 až 2017 zástupcovia medzinárodnej komunity práce s mládežou a organizácií zdravotne postihnutých, výskumní pracovníci a správcovia pracovali na vypracovaní stratégie začlenenia, špeciálne pre medzinárodnú prácu s mládežou. https://www.vision-inklusion.de/en/about/what-is-visioninklusion.html

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.