Európska komisia vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu Erasmus+ na rok 2022

25 novembra 2021

So zvýšeným rozpočtom na budúci rok, ktorý dosahuje takmer 3,9 miliardy EUR, bude Erasmus+ naďalej poskytovať príležitosti na študijné pobyty v zahraničí, stáže, učňovskú prípravu, výmeny zamestnancov a projekty cezhraničnej spolupráce v rôznych oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy, mládeže a športu. 

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spoločne s IUVENTOU – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a šport informujú o uverejnení novej Výzvy na predkladanie návrhov projektov v programe Erasmus+ 2021 – 2027. Výzva je určená všetkým verejným aj súkromným subjektom pôsobiacim v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktoré môžu požiadať o financovanie svojich návrhov projektov prostredníctvom príslušných národných agentúr.

Výzva zahŕňa akcie:
Kľúčová akcia 1 (KA1) – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, v rámci ktorej môžu oprávnené inštitúcie požiadať o grant na:
• Mobilitu jednotlivcov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže
• Činnosti s účasťou mládeže
• DiscoverEU – akcia pre začlenenie
• Virtuálne výmeny v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mládeže

Kľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, ktorá zahŕňa
partnerstvá pre spoluprácu (kooperačné partnerstvá a drobné partnerstvá), partnerstvá pre
excelentnosť, pre inovácie, budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania, odborného
vzdelávania a prípravy, mládeže a športu, ako aj európske neziskové športové podujatia.

Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora rozvoja politiky a spolupráce, v rámci ktorej sa realizuje
Európska mládež spolu.

Akcie Jean Monnet – realizované v oblasti vysokoškolského vzdelávania a v iných oblastiach
odborného vzdelávania a prípravy.

 

Termíny na predloženie projektových žiadostí:

Kľúčová akcia 1
23. február 2022 pre mobility v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy
20. september 2022 pre virtuálne výmeny v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mládeže
4. október 2022 pre mobility jednotlivcov v oblasti mládeže a DiscoverEU
19. október 2022 na akreditácie na Erasmus v oblasti odborného vzdelávania a prípravy,
školského vzdelávania, vzdelávania dospelých a mládeže
Kľúčová akcia 2
16. február 2022 pre akciu Erasmus Mundus
17. február 2022 pre budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania
15. marec 2022 pre výhľadovo orientované projekty
23. marec 2022 pre kooperačné a drobné partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy,
mládeže a športu
31. marec 2022 pre budovanie kapacít v oblasti odborného vzdelávania a prípravy
7. apríl 2022 pre budovanie kapacít v oblasti mládeže a športu
7. september 2022 pre učiteľské akadémie programu Erasmus+ a centrá excelentnosti v
odbornom vzdelávaní a príprave
15. september 2022 pre aliancie pre inovácie
4. október 2022 pre drobné partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže
a športu
Kľúčová akcia 3
1. marec 2022 pre akcie a siete Jean Monnet
22. marec 2022 pre európsku mládež spolu

Všetky dôležité informácie a dokumenty súvisiace s Výzvou 2022 nájdete na webstránke
Výzvy.

Viac sa dočítate v tlačovej správe Európskej komisie

A v tlačovej správe organizácií SAAIC a IUVENTA

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.