Európska komisia vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu Erasmus+ na rok 2023

23 novembra 2022

So zvýšeným rozpočtom na budúci rok ktorý dosahuje takmer 4,2 miliardy EUR, bude Erasmus+ naďalej poskytovať príležitosti na študijné pobyty v zahraničí, stáže, učňovskú prípravu, výmeny zamestnancov a projekty cezhraničnej spolupráce v rôznych oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy, mládeže a športu. Tiež prikladá väčšiu hodnotu na tému inklúzie, aktívneho občianstva, zelenej a digitálnej transformácie. Rokom 2023 program predstaví novú akciu na podporu športových trénerov a ich participáciu v projektoch mobility. 

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spoločne s NIVAM – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a šport informujú o uverejnení novej Výzvy na predkladanie návrhov projektov v programe Erasmus+ 2021 – 2027. Výzva je určená všetkým verejným aj súkromným subjektom pôsobiacim v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktoré môžu požiadať o financovanie svojich návrhov projektov prostredníctvom príslušných národných agentúr. 

Výzva zahŕňa akcie: 

Kľúčová akcia 1 (KA1) – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, v rámci ktorej môžu oprávnené inštitúcie požiadať o grant na: 

  • Mobilitu jednotlivcov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu
  • Činnosti s účasťou mládeže
  • DiscoverEU – akcia pre začlenenie
  • Virtuálne výmeny v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mládeže

 Kľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, ktorá zahŕňa 

partnerstvá pre spoluprácu (kooperačné partnerstvá a drobné partnerstvá), partnerstvá pre 

excelentnosť, pre inovácie, budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania, odborného 

vzdelávania a prípravy, mládeže a športu, ako aj európske neziskové športové podujatia. 

Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora rozvoja politiky a spolupráce, v rámci ktorej sa realizuje 

Európska mládež spolu a akcie siete Jean Monnet 

Akcie Jean Monnet – realizované v oblasti vysokoškolského vzdelávania a v iných oblastiach 

odborného vzdelávania a prípravy. 

 

Termíny na predloženie projektových žiadostí: 

 Kľúčová akcia 1 

23. február 2023 pre mobility v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a športu

26. apríl 2023 pre virtuálne výmeny v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mládeže

4. október 2023 pre mobility jednotlivcov v oblasti mládeže a DiscoverEU

19. október 2023 pre akreditácie na Erasmus v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania, vzdelávania dospelých a mládeže 

Kľúčová akcia 2 

22. marec 2023 pre kooperačné a drobné partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu 

4. október 2023 pre drobné partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže

8. jún 2023 pre centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave

16. február 2023 pre akciu Erasmus Mundus

3. máj 2023 pre aliancie pre inovácie 

15. marec 2023 pre výhľadovo orientované projekty

16. február 2023 pre budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania

28. február 2023 pre budovanie kapacít v oblasti odborného vzdelávania a prípravy

8. marec 2023 pre budovanie kapacít v oblasti mládeže 

22. marec 2023 pre budovanie kapacít v oblasti športu

22. marec 2023 pre neziskové európske športové udalosti

Kľúčová akcia 3 

14. február 2023 pre akcie a siete Jean Monnet

9. marec 2023 pre európsku mládež spolu

 

Všetky dôležité informácie a dokumenty súvisiace s Výzvou 2023 nájdete na webstránke
Výzvy.

Viac sa dočítate v tlačovej správe Európskej komisie.

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.