Výzva na školiteľa/školiteľku „Stretnutie mentorov EGL a DR“

31 januára 2024

NIVaM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže hľadá 2 školiteľov/školiteľky na prípravu, realizáciu a vyhodnotenie „Stretnutie mentorov EGL a DR“.

Ciele pripravovaného projektu sú:

 •  zvýšiť kvalitu lokálnej práce s mládežou, predovšetkým prostredníctvom posilnenia spolupráce
  medzi rôznymi zainteresovanými stranami, ktoré sú aktívne na úrovni samospráv;
 • podpora uznávania a rozvoja kvality práce s mládežou ako súčasť lokálnej mládežníckej
  politiky;
 • podporovať samosprávy v tvorbe prostredia podporujúceho zapojenie mladých ľudí do
  rozhodovania;
 • podporovať posilňovanie postavenia mladých ľudí, ich organizácií a komunít v súvislosti s ich
  účasťou na rozhodovaní v rámci samosprávy;
 • podporovať aktérov pri nastavovaní, implementácii a vyhodnocovaní účasti mládeže na
  rozhodovaní a potvrdzovaní jej vplyvu.

Záujemcovia zašlú podklady k splneniu formálnych kritérií na adresu zuzana.kopcanova@nivam.sk do 2.2.2024.

Pre viac informácií, prosím kontaktujte, Zuzanu Kopčanovú: zuzana.kopčanova@nivam.sk

Bližšie informácie k výzve nájdete na tomto mieste:  Výzva na stretnutie mentorov EGL a DR 2024

Prihlášku si môžete stiahnuť na tomto linku.

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.