Iniciatíva DiscoverEU ponúka mladým príležitosť cestovať po Európe

03 júla 2019

DiscoverEU je iniciatívou Európskej únie, ktorá ponúka mladým ľuďom príležitosť cestovať po Európe a spoznať jej rozmanitosť, vychutnať si jej kultúrne bohatstvo, vyskúšať si slobodu pohybu, nadviazať nové priateľstvá a objaviť v sebe skryté možnosti.
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je sídlom Európskej informačnej siete pre mladých ľudí a pracovníkov s mládežou EURODESK SLOVENSKO, ktorý spolu s Európskou komisiou zodpovedá za obsah Európskeho portálu pre mládež - Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe. Súťaž DiscoverEU sa vyhlasuje každoročne v dvoch termínoch. Európska únia udelí výhercom cestovný poukaz. Tento rok sa mali možnosť mladí ľudia prihlasovať v termíne od 2. mája do 16. mája 2019, pričom ďalší termín bude vyhlásený pravdepodobne na jeseň tohto roka.

Vďaka cestovaniu, najmä prostredníctvom železníc (existujú výnimky, aby sa mohli zapojiť aj mladí, ktorí žijú na ostrovoch alebo v odľahlých oblastiach), môžu objavovať úchvatnú prírodu a nekonečne rozmanitú krásu miest a obcí. Táto cesta im navyše poskytne príležitosť stretnúť sa s podobne zmýšľajúcimi cestovateľmi, získať väčšiu nezávislosť a sebadôveru, ako aj objaviť nové rozmery svojej identity ako občana EÚ.

Do iniciatívy DiscoverEU sa mohli zapojiť mladí ľudia, ktorí dovŕšili k 1. júlu 2019 vek 18 rokov, v čase vyhlásenia výsledkov súťaže mali štátnu príslušnosť jedného z členských štátov Európskej únie a v online prihláške uviedli správne číslo svojho preukazu totožnosti alebo pasu. Ďalej sa museli zúčastniť kvízu a odpovedať na doplňujúcu otázku. Výhercovia môžu cestovať najmenej 1 deň a najviac 30 dní v období od 1. augusta do 31. januára 2020.
Súťaž DiscoverEU je určená aj pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením alebo inými zdravotnými problémami, ktoré by im mohli cestu skomplikovať.

Štatisticky sa zo Slovenska prihlásilo 1261 mladých ľudí, pričom kvóta za SR je 212, teda 1 zo 6 prihlásených získa lístok. V uplynulom kole vyhralo spolu 20 006 mladých Európanov a 74 000 je na rezervnom liste.

Bližšie informácie nájdete na stránke Európskeho portálu mládeže alebo na stránke Iuventy.

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.