Európska zelená dohoda

27 mája 2021

Európska zelená dohoda poskytuje akčný plán na podporu efektívneho využívania zdrojov prechodom na čisté obehové hospodárstvo, obnovenie biodiverzity a zníženie znečistenia.

Čo môžeš urobiť ty?

  • Obmedzte svoj odpad a recyklujte
  • Pri nákupe si prineste vlastnú tašku
  • Podporujte komunitné poľnohospodárstvo
  • Konzumujte miestne a sezónne výrobky
  • Nakupujte etické výrobky
  • Kupujte ekologické výrobky
  • Namiesto samostatnej jazdy v aute používajte hromadnú dopravu
  • Namiesto dlhých kúpeľov si dajte sprchy
  • Nenechávajte svoje elektronické zariadenia v nabíjačke, keď je batéria už nabitá
  • Spýtajte sa sami seba, či skutočne potrebujete vec, ktorú sa chystáte kúpiť

Kde nájdem viac informácií?

Európsky portál pre mládež: Sustainable development | European Youth Portal (europa.eu)

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.