1. predkladacie termíny pre žiadosti v rámci programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity pre rok 2022

21 januára 2022

Programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity aj v roku 2022 ponúkajú niekoľko nových príležitostí pre účastníkov, nových iniciatív, možností zapojenia sa pre organizácie a s ambicióznymi cieľmi súvisiacimi so snahou prispievať k zvýšeniu kvality formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia v Európe.

Priority programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity

Program Erasmus+ sa snaží v období rokov 2021-2027 umožniť účasť ešte väčšiemu počtu účastníkov a širšiemu spektru organizácií. V tomto smere nový program zdôrazňuje inkluzívnosť, zelené iniciatívy a digitalizáciu ako kľúčové a najdôležitejšie priority, ktoré podporujú prostredníctvom finančných mechanizmov, ďalej posilňovanie občianskych hodnôt, dialóg kultúr, toleranciu a pochopenie sociálneho, kultúrneho a historického dedičstva.
Medze hlavné priority oboch programov tak patria: inklúzia a diverzita, ktorá sa zameriava na zabezpečenie rovnakých príležitostí vo vzdelávaní pre všetkých vrátane ľudí so znevýhodnením – zdravotným, sociálnym či ekonomickým; digitálna transformácia orientovaná na sprístupnenie digitálnych technológií a inovácií všetkým oblastiam vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu; environmentálna udržateľnosť a klimatické ciele, ktoré by sa mali dostať do budúcich učebných plánov, zvyšovať povedomie o klimatickej situácii a podporovať udržateľné správanie; a aktívna participácia, ktorá rozvíja sociálne a multikultúrne kompetencie, kritické myslenie a aktívne občianstvo založené na demokratickom princípe v celoživotnom vzdelávaní a v práci s mládežou.

Na jar nás čaká niekoľko prvých predkladacích termínov pre žiadosti v rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európskeho zboru solidarity pre rok 2022.

Predkladacie termíny

V rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže:
Projekty môžu byť realizované prostredníctvom nasledujúcich aktivít (kľúčových akcií):

• v rámci Kľúčovej akcie 1:
KA1 - Mládežnícke výmeny a Mobilita pracovníkov s mládežou
KA1- Aktivity participácie mládeže
Predkladací termín: 23. 2. 2022 do 12.00 hod. (poludnie bruselského času) platí pre KA1 projekty

• v rámci Kľúčovej akcie 2 :
KA2 - Kooperačné partnerstvá
KA2 - Malé partnerstvá
Predkladací termín: 23. 3. 2022 do 12.00 hod. (poludnie bruselského času) platí pre KA2 projekty

Pre jednotlivé akcie programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže na rok 2022 je alokovaný nasledovný rozpočet:
KA1- Mládežnícke výmeny a Mobilita pracovníkov s mládežou: 2.873.916 eur
KA1 –Aktivity participácie mládeže: 653.430 eur
KA2 – Kooperačné partnerstvá: 1.739.541 eur
KA2 – Malé partnerstvá: 415.552 eur

V rámci programu Európsky zbor solidarity:
Projekty Európskeho zboru solidarity môžu byť realizované prostredníctvom nasledujúcich aktivít:

• Dobrovoľnícke projekty
• Projekty v oblasti solidarity

Predkladací termín: 23. 2. 2022 do 12.00 hod. (poludnie bruselského času) platí pre celý program Európsky zbor solidarity

Pre jednotlivé akcie programu EÚ Európsky zbor solidarity na rok 2022 je alokovaný nasledovný rozpočet:
Dobrovoľnícke aktivity: 1.301.067 eur
Projekty v oblasti solidarity: 200.487 eur

Podať projekt online
Internetovú stránku s online formulármi pre programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity nájdete TU.

Sprievodca programom
Všetky ďalšie podstatné informácie ohľadom podávania si žiadostí nájdete v aktuálnom Sprievodcovi programom Erasmus+ a Sprievodcovi programom Európsky zbor solidarity.

Kontaktujte nás
V prípade potreby konzultovať svoje projektové zámery, neváhajte sa na nás obrátiť – KONTAKTY.

Inštruktážne webináre
Plánujete požiadať o grant pre váš projektový zámer Erasmus+ v oblasti mládeže alebo v Európskom zbore solidarity? Pozývame vás na webináre zamerané na prípravu projektov v rámci KA1, KA2 a EZS v rámci Výzvy 2022. Predstavíme vám novinky v programe, čo by nemalo chýbať vo vašom projekte, aby bola vaša projektová žiadosť úspešná a zároveň vás prevedieme procesom vypĺňania prihlášky.
Webináre sa uskutočnia ONLINE a prihlásiť sa môžete cez tento prihlasovací formulár.

Tešíme sa na vaše projekty!

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.