Blíži sa 1. predkladací termín pre žiadosti o podporu z programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity

18 februára 2022

23.február je prvým z predkladacích termínov pre žiadosti v rámci EÚ programov Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európskeho zboru solidarity pre rok 2022.

V rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže:
• v rámci Kľúčovej akcie 1:
KA1 – Mládežnícke výmeny a Mobilita pracovníkov s mládežou
KA1- Aktivity participácie mládeže
Predkladací termín: 23. 2. 2022 do 12.00 hod. (poludnie bruselského času) platí pre KA1 projekty

/Pre Kľúčovú akciu 2 ( Kooperačné partnerstvá a Malé partnerstvá) bude predkladací termín: 23. 3. 2022./

V rámci programu Európsky zbor solidarity:
Projekty Európskeho zboru solidarity môžu byť realizované prostredníctvom nasledujúcich aktivít:
• Dobrovoľnícke projekty
• Projekty v oblasti solidarity
Predkladací termín: 23. 2. 2022 do 12.00 hod. (poludnie bruselského času) platí pre celý program Európsky zbor solidarity

Podať projekt online
Internetovú stránku s online formulármi pre programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity nájdete TU.

Sprievodca programom
Všetky ďalšie podstatné informácie ohľadom podávania si žiadostí nájdete v aktuálnom Sprievodcovi programom Erasmus+ a Sprievodcovi programom Európsky zbor solidarity.

Inštruktážne webináre
Máme pre vás k dispozícii záznamy a prezentácie z inštruktážnych webinárov určených pre žiadateľov o grant:

O novinkách v rámci kľúčovej akcie KA1 (Mládežnícke výmeny a Mobilita pracovníkov s mládežou, Aktivity participácie mládeže) sa dozviete viac v tomto videu a tejto prezentácii.

A o novinkách v rámci Európskeho zboru solidarity (Dobrovoľnícke projekty a Projekty v oblasti solidarity) sa dozviete viac v tomto videu a v tejto prezentácii.

Kontaktujte nás
V prípade potreby konzultovať svoje projektové zámery, neváhajte sa na nás obrátiť – KONTAKTY.

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.