Odporúčanie

25 februára 2022

Vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu, ktorá sa týka vývoja ozbrojeného konfliktu na Ukrajine odporúčame občanom Slovenskej republiky, ktorí sa momentálne nachádzajú na dobrovoľníckom alebo výmennom pobyte v zahraničí (aktuálne najmä na Ukrajine a v Ruskej federácii, ale nielen tam), aby sa vo vlastnom záujme čo najskôr zaregistrovali na internetovom sídle Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR: https://www.mzv.sk/.../registracia-pred-cestou-do-zahranicia, aby mohli byť v prípade nevyhnutnosti kontaktovaní zodpovednými orgánmi a mohla im byť v prípade potreby poskytnutá pomoc zo strany zastupiteľských úradov.

Informácie pre občanov Slovenskej republiky, ktorí sa nachádzajú na Ukrajine sú nasledovné:

  • Všetkým našim občanom odporúčame opustiť územie Ukrajiny, tak ako ho uznáva medzinárodné právo;
  • Sledujte  internetové sídlo (mzv.sk), kde sú pravidelne aktualizované informácie – Situácia na Ukrajine;
  • Sledujte miestne štátne médiá a orgány;
  • Počúvajte vyjadrenia najvyšších predstaviteľov Ukrajiny a riaďte sa ich pokynmi;
  • Riaďte sa priamymi pokynmi bezpečnostných zložiek v mieste, kde sa nachádzate;
  • Majte pri sebe cestovný pas alebo iné osobné doklady, na ktorých je Vaša fotografia a z ktorých možno určiť Vaše občianstvo.

Dôležité kontakty:

  • Veľvyslanectvo SR na Ukrajine: +380 674665618
  • Generálny konzulát SR v Užhorode: +380 503178719
  • Diplomatická služba MZVEZ SR: +421 2 5978 5978

Ak by bolo potrebné pomôcť s návratom slovenských dobrovoľníkov z Ukrajiny, neváhajte nás kontaktovať - v rámci našej spolupráce s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ako aj Ministerstva školstva, vedy, výskum a športu SR sa budeme snažiť byť maximálne nápomocní.

Ďakujeme!

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

Národná agentúra Programu Erasmus+ 
Karloveská 64
842 58, Bratislava
Slovensko

www.iuventa.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.