Vízia NIVaM

26 septembra 2022

NIVaM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže, ktorý 01. júla 2022 vznikol zlúčením Metodicko-pedagogického centra, Štátneho pedagogického ústavu, IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže  a Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, má za cieľ zlepšiť kvalitu a dostupnosť vzdelávania, skvalitniť pomoc učiteľom či budovať efektívny systém inklúzie. Nielen tieto, ale aj mnohé ďalšie ciele, vízie, hodnoty, princípy a poslania vám predstavujeme v priloženom dokumente.

 

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.