Výzva na mentora/mentorku „Konzultácie pre pool hodnotiteľov NA programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity“

05 septembra 2023

NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže – hľadá 2 mentorov/mentorky na prípravu, realizáciu a vyhodnotenie aktivity „Konzultácie pre pool hodnotiteľov NA programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity“.

Ciele podpory sú:

 • Predstaviť programy, politiky a priority EÚ v oblasti mládeže
 • Pochopiť základné princípy práce s mládežou na SR a neformálneho vzdelávania
 • Porozumieť filozofii, cieľom a základným prvkom Programov a cieľom jednotlivých aktivít v rámci oboch programov Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a Európsky zbor solidarity
 • Posilniť kritické a analytické myslenie hodnotiteľov
 • Vedieť posúdiť kvalitu projektovej logiky v žiadosti
 • Porozumieť kritériám v jednotlivých častiach posudkov a hodnotené aspekty rozpočtov projektov
 • Prispieť k odstráneniu najčastejších nedostatkov v posudkoch
 • Vytvoriť priestor pre individuálne aj tímové hodnotenie vybraných projektových žiadostí a podporiť zjednotenie v pohľade na predložené žiadosti
 • Oboznámiť sa s procesmi, IT nástrojmi a formulármi posudkov

Profil mentora/mentorky:

Kandidát/ka má mať:

 • Znalosti filozofie, cieľov, horizontálnych tém a základných prvkov Programov EÚ Erasmus+ a Európsky zbor solidarity
 • Skúsenosti v oblasti práce s mládežou na SR a neformálneho vzdelávania
 • Znalosti strategických dokumentov týkajúcich sa mládeže na európskej a národnej úrovni
 • Znalosti projektového manažmentu a projektovej logiky
 • Skúsenosti vo vzdelávaní v téme analytického a kritického myslenia
 • Skúsenosti s hodnotením projektov v rámci programu Erasmus+ alebo iných grantových schém EÚ na Slovensku a v rámci EÚ

Viac informácií nájdete tu.

Prihlášku si môžete stiahnuť tu.

Termín na zaslanie prihlášok je do 14.9.2023.

Prihlášky zasielajte na e-mail: zuzana.kopcanova@nivam.sk

Print Friendly, PDF & Email

Stay updated.

Subscribe to the monthly Eurodesk newsletter. Read past issues here.

ADRESA

NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
Ševčenkova 11
850 05, Bratislava
Slovensko

www.nivam.sk

Nájdeš nás


Táto stránka bola finančne podporená aj prostredníctvom Európskej komisie. Stránka Eurodesk.sk odráža iba názory autora (Eurodesk),a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie infomácií obsiahnutých na tejto stránke.   

© Eurodesk, 2018. Eurodesk is a registered trademark of Eurodesk Brussels Link.