Nahrávam Udalosti

Uplynulé Udalosti

Udalosti Search and Views Navigation

Udalosť Navigácie Zobrazení

september 2020

TICTAC – Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activities under Erasmus+ Youth in Action

28. september, 2020 o 8:00 - 4. október, 2020 o 17:00

TICTAC je školenie pre dobrovoľných aj profesionálnych pracovníkov s mládežou a mládežníckych lídrov, ktorí sa zaujímajú o využívanie medzinárodnej spolupráce na posilnenie ich stratégií pre lokálny rozvoj v súlade s cieľmi ich organizácií. 

Zobraziť viac »

október 2020

SoliDARE online

6. október, 2020 o 8:00 - 20. október, 2020 o 17:00

SoliDARE má za cieľ spájať zástupcov organizácií aktívnych v Európskom Zbore Solidarity. Cieľom je vytvárať komunitu organizácií, ktoré sú súčasťou siete Európskeho Zboru Solidarity. Solidare sa bude konať v dvoch častiach: virtuálne stretnutie (október 2020) a 3-dňové stretnutie v novembri 2020 v Rumunsku.

Zobraziť viac »

TOSCA: Step into Quality #1 – an online workshop on European Solidarity Corps volunteering projects in changing times

7. október, 2020 o 8:00 - 17:00

Školenie má za cieľ podporovať a budovať kapacity organizácií, ktoré aktívne participujú v dobrovoľníckych aktivitách Európskeho Zboru Solidarity, aby bola zabezpečená kvalita a dopad týchto projektov. Europeans Solidarity Corps Resource Centre a TOSCA pripravili 3 hodinový online workshop pre organizácie aktívne v rámci dobrovoľníckych aktivít Európskeho Zboru Solidarity s cieľom poskytnúť lepšie porozumenie tejto oblasti, ako aj príklady dobrej praxe.

Zobraziť viac »

Solidarity in Balkan Region

9. október, 2020 o 8:00 - 30. október, 2020 o 17:00

Medzinárodná NET aktivita pre ľudí zapojených do Európskeho Zboru Solidarity, ktorí sú aktívni v balkánskom regióne. Účastníci budú mať možnosť nadviazať kontakty, vymeniť si nápady a príklady dobrej praxe, ako aj vytvoriť tímy, ktoré vytvoria dobrovoľnícke projekty. 

Zobraziť viac »

Linguistic Workout! English communication competences for transnational youth projects

18. október, 2020 o 8:00 - 24. október, 2020 o 17:00
Školenie sa uskutoční online Slovenská republika

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom praktické nástroje na zlepšenie ich komunikačných kompetencií v anglickom jazyku, ktoré sú dôležité pre projekty v rámci programov Erasmus+, Európsky zbor solidarity a programy celoživotného vzdelávania.

Zobraziť viac »

BiTriMulti (BTM) – online školenie pre začiatočníkov v mládežníckych výmenách

19. október, 2020 o 8:00 - 30. október, 2020 o 17:00
Školenie sa uskutoční online Slovenská republika

Cieľom školenia BiTriMulti je ponúknuť medzinárodnú vzdelávaciu skúsenosť mládežníckym organizáciám pôsobiacim v oblasti práce s mládežou, čo im umožní rozvíjať ich kompetencie pri vytváraní kvalitných projektov mládežníckej výmeny, najmä začiatočníkom v tejto oblasti.

Zobraziť viac »

november 2020

Solidarity in Your Municipality – fostering international work by using European Solidarity Corps

10. november, 2020 o 8:00 - 12. november, 2020 o 17:00
Školenie sa uskutoční online Slovenská republika

Samosprávy a mestá vo Fínsku majú dlhú históriu využívania mládežníckych projektov Európskej Únie na rozvoj ich služieb. Európsky Zbor Solidarity ponúka samosprávam mnohé benefity, ako napr. zapojenie medzinárodných dobrovoľníkov do lokálnych projektov, podpora lokálnej mládeže pri implementovaní projektov alebo podporovať spojenie medzi komunitami. Školenie spája zástupcov samospráv a miest s cieľom propagovať dobrovoľníctvo ako nástroj na podporu solidarity. Účastníci získajú informácie o programe Európskeho Zboru Solidarity, príkladoch dobrej praxe a budú mať možnosť nájsť partnerov pre budúcu spoluprácu.

Zobraziť viac »

Youth work, national policies and solidarity action in Euro-mediterranean area

10. november, 2020 o 8:00 - 26. november, 2020 o 17:00

Medzinárodná NET aktivita pre ľudí zapojených do Európskeho zboru solidarity, ktorí sú aktívni v Európsko-stredomorskej oblasti. Účastníci budú mať šancu na budovanie partnerstiev pre budúce projekty, ako aj výmenu nápadov a príkladov dobrej praxe. Školenie sa bude venovať niekoľkým bodom

Zobraziť viac »

december 2020

“Towards Collaborative Practice” (TCP) Study Visit on Social Entrepreneurship and Social Inclusion

7. december, 2020 o 8:00 - 11. december, 2020 o 17:00

Skvelá príležitosť spoznávať úspešné iniciatívy a učiť sa o sociálnom podnikaní a práci s mládežou v Maďarsku, ako aj o spôsoboch, ktorými je možné podporovať sociálne podnikanie medzi mladými ľuďmi vďaka Európskemu Zboru Solidarity. Pridaj sa, reflektuj, získavaj kontakty a uč sa o profesionálnych príkladoch a spôsoboch, ktorými je možné rozvíjať sociálne podnikanie a prácu s mládežou, a aplikuj tieto príklady vo svojich podmienkach. Táto študijná návšteva je unikátnou príležitosťou spoznávať sociálne podnikanie, a rolu, ktorú v ňom hrá práca s mládežou. 

Zobraziť viac »

Konferencia: „On track 4 – Different youth work approaches for different NEET situations“

8. december, 2020 o 8:00 - 12. december, 2020 o 17:00

Táto medzisektorová konferencia sa bude zaoberať problémami NEET a predstaví príklady dobrej praxe, so zreteľom na spoluprácu medzi prácou s mládežou a inými sektormi (formálne vzdelávanie, zamestnanosť, sociálny & podnikateľský sektor). Zároveň udalosť dbá na podporovanie budovania partnerstiev. Cieľom stretnutia je podporiť spoluprácu profesionálov z rôznych sektorov s cieľom vytvoriť lepšie možnosti pre mladých ľudí v NEET situácii a umožniť ich aktívne zapojenie do spoločnosti a integráciu do trhu práce.

Zobraziť viac »
+ Export udalostí